Henkilötakaus

Eräs {cms_selflink page=”lainan-vakuus” text=”vakuuden”} muoto on henkilötakaus. Henkilötakauksessa joku toinen henkilö kuin lainan ottaja sitoutuu vastaamaan lainasta tarvittaessa koko maksukyvyllään. Takaus kelpaa nykyään vain pienen luoton vakuudeksi tai suuren lainan lisävakuudeksi.

Ennen 1990-luvun lamaa henkilötakaukset olivat asuntolainoissa hyvin yleisiä ja niitä tehtiin hyvin huolettomasti. Ihmisiä saatettiin pyytää takaamaan laina ”suoraan kadulta”. Laman aikana monet takaajat saivat kokea karvaasti, että lainan ottaneen henkilön muuttuessa maksukyvyttömäksi lainan takaaja todellakin vastasi koko lainasta koko omaisuudellaan ja koko maksukyvyllään.

Nykyään talousneuvojat eivät suosittele asiakkaitaan takaamaan toisten henkilöiden lainoja riippumatta siitä, kuinka läheinen kyseinen henkilö olisi.

Henkilötakauksen sijasta asuntolainoihin otetaan yleensä valtiontakaus.