ETF vs. indeksirahasto

Indeksirahastot ja indeksiosuusrahastot (ETF) ovat molemmat passiivisia sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan tarkasti tiettyä markkinaindeksiä. Vaikka nämä rahastot ovat hyvin samankaltaisia, niillä on kuitenkin muutamia eroja, jotka voivat vaikuttaa eri tavoin pitkäaikaisiin, aloittaviin ja pieniä summia sijoittaviin sijoittajiin.

Millaiselle sijoittajalle indeksirahastot sopivat?

Indeksirahastot sopivat erityisesti aloitteleville sijoittajille ja pitkäaikaisiin sijoituksiin. Indeksirahastot ovat yksinkertaisempia ja helpommin ymmärrettäviä kuin ETF:t, ja niiden kulut ovat yleensä alhaisempia. Indeksirahastot sopivat myös sijoittajille, jotka haluavat välttää liian suuria riskejä ja pitää sijoitukset pitkäaikaisina.

Millaiselle sijoittajalle indeksiosuusrahastot sopivat?

Indeksiosuusrahastot sopivat kokeneemmille sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan suurempia riskejä ja seuraamaan markkinoiden päivittäistä volatiliteettia. ETF:t ovat alttiimpia päivittäiselle volatiliteetille ja markkinoiden vaihteluille, joten ne ovat parempi valinta sijoittajille, jotka ovat valmiita ottamaan suurempia riskejä.

ETF vs. indeksiosuusrahasto

Indeksirahastoja ja ETF:iä erottaa muutama käytännöllinen seikka.

Ensinnäkin, indeksirahastoja voi ostaa ja myydä vain kerran päivässä, kun taas ETF:iä voi ostaa ja myydä milloin tahansa kaupankäyntipäivän aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että ETF:iä voi ostaa tai myydä silloin kun sijoittaja haluaa, kun taas indeksirahastot ostavat ja myyvät sijoitukset vain tietyin väliajoin.

Toiseksi, ETF:iin voi sijoittaa pienempiä summia kuin indeksirahastoihin, koska ETF:iä hinnoitellaan yleensä yhden osakkeen hinnan mukaan. Tämä tarkoittaa, että sijoittajat voivat ostaa ETF:iä yhden osakkeen verran tai sen kerrannaisia, kun taas indeksirahastojen minimisijoitussummat ovat usein korkeampia.

Lopuksi, indeksiosuusrahastoja myydään yleensä suoraan rahastoyhtiöltä, kun taas ETF:iä voi ostaa ja myydä pörssissä samalla tavalla kuin osakkeita. Tämä tarkoittaa, että ETF:iä voi ostaa ja myydä milloin tahansa pörssin aukioloaikana, kun taas indeksirahastojen ostaminen ja myyminen edellyttää yleensä yhteydenottoa rahastoyhtiöön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että indeksirahastot ja ETF:t ovat molemmat passiivisia sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan tarkasti tiettyä markkinaindeksiä.

Indeksirahastot Indeksiosuusrahastot
Kaupankäynti Kerran päivässä Milloin tahansa
Sijoitussumma Suurempi Pienempi
Ostaminen/Myynti Rahastoyhtiöltä Pörssissä

Yhteenvetona voidaan todeta, että indeksirahastot ja ETF:t ovat molemmat passiivisia sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan tarkasti tiettyä markkinaindeksiä. Niillä on kuitenkin muutamia eroja, jotka vaikuttavat sijoittajan valintaan. Jos sijoittaja haluaa joustavuutta kaupankäyntiin ja pienempiä sijoitussummia, ETF voi olla parempi valinta. Indeksirahastot taas sopivat paremmin sijoittajille, jotka haluavat pitää sijoitukset pitkäaikaisina ja minimoida kaupankäyntikustannuksia.

Mitä yhteistä indeksirahastoilla ja indeksiosuusrahastoilla on?

Indeksirahastot ja indeksiosuusrahastot ovat molemmat passiivisia sijoitusrahastoja, jotka pyrkivät seuraamaan tarkasti tiettyä markkinaindeksiä, kuten esimerkiksi OMX Helsinki 25 -indeksiä. Vaikka nämä kaksi rahastotyyppiä ovat hyvin samankaltaisia, niillä on kuitenkin muutamia eroja, jotka sijoittajien tulisi ottaa huomioon.

Hajautus

Hajautus on yksi indeksirahastojen ja indeksiosuusrahastojen suurimmista eduista. Sijoittamalla tällaiseen rahastoon, sijoittajat saavat omistukseensa koko indeksin osakkeet, jolloin heidän sijoituksensa hajautuu laajasti. Tämä auttaa pienentämään yksittäisten osakkeiden riskejä ja parantamaan kokonaistuottoa.

Alhaiset kustannukset

Indeksirahastot ja indeksiosuusrahastot ovat yleensä edullisempia kuin aktiivisesti hoidetut rahastot, koska niiden hoitokustannukset ovat usein alhaisemmat. Tämä johtuu siitä, että nämä rahastot eivät tarvitse jatkuvaa osakkeiden valintaa tai markkinoiden analysointia, mikä vähentää niiden kuluja.

Indeksirahastot ja niin kutsutut ETF:t (osakerahastot, jotka seuraavat tiettyä indeksiä) ovat molemmat erittäin edullisia omistaa kustannusten osalta – voit helposti löytää rahastoja, joiden kulut ovat alle 0,05% sijoituksestasi vuosittain. Suomalaiset sijoittajat voivat vertailla eri rahastojen kuluja Morningstarin verkkosivustolla, joka tarjoaa listan kaikista Suomessa saatavilla olevista rahastoista.

Toinen kulu, johon kannattaa kiinnittää huomiota, ovat kaupankäyntikulut. Jos välittäjä perii kaupankäyntikuluja, sinun on maksettava tietty summa jokaisesta ETF:n ostosta tai myynnistä. Tämä voi pienentää sijoitustesi tuottoja, jos teet kauppoja usein. Joidenkin indeksirahastojen kohdalla saattaa myös olla transaktiokuluja, joten kannattaa vertailla eri vaihtoehtojen kustannuksia ennen päätöksen tekemistä.

Kun ostat ETF:iä, sinun on myös maksettava hintaero eli niin sanottu bid-ask spread, joka ei ole näkyvissä indeksirahastojen kohdalla. Tämä kustannus on kuitenkin yleensä hyvin pieni, jos ostat suurta volyymia ja laajasti hajautettuja ETF:iä.

Lopuksi, indeksirahastot ja ETF:t ovat molemmat edullisia vaihtoehtoja verrattuna useimpiin aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Kun vertailet ETF:iä ja indeksirahastoja, kannattaa ensisijaisesti tarkastella rahastojen hallinnointikuluja, koska ne ovat jatkuvia kuluja, jotka maksat niin kauan kuin sijoitus on hallussasi. On myös hyvä ottaa huomioon ostamiseen ja myymiseen liittyvät kaupankäyntikulut, vaikka ne eivät yleensä ole yhtä merkittäviä, ellet tee usein kauppoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että indeksirahastot ja ETF:t ovat usein edullisempia ja helpommin lähestyttäviä vaihtoehtoja sijoittajille verrattuna aktiivisesti hoidettuihin rahastoihin. Vertaillessasi eri vaihtoehtoja, keskity rahastojen hallinnointikuluihin ja kaupankäyntikuluihin, jotta saat parhaan mahdollisen tuoton sijoituksillesi.

Maltillinen, mutta tasainen tuotto

Indeksirahastojen ja indeksiosuusrahastojen tuotot ovat yleensä verrattavissa markkina-indeksin tuottoihin. Ne molemmat pyrkivät seuraamaan tarkasti indeksin kehitystä. Tämä tarkoittaa, että ne voivat tarjota sijoittajille hyvän tuoton, mutta ne eivät myöskään yleensä yllätä positiivisesti markkinoita.

Suosittelemme, että suomalaiset sijoittajat harkitsevat indeksirahastojen ja indeksiosuusrahastojen sisällyttämistä sijoitusstrategiaansa. Sekä indeksirahastot että indeksiosuusrahastot voivat auttaa hajauttamaan sijoitussalkkua, alentamaan kustannuksia ja tarjota hyvän tuoton verrattuna aktiivisesti hoidettuihin tilipankkien rahastoihin.