Kannattaako nyt sijoittaa?

Vastaus kysymykseen ”kannattaako nyt sijoittaa osakkeisiin” on lyhyesti seuraava:

Jos olet valmis pitämään osakesijoituksesi ainakin viidestä kymmeneen vuotta, nyt on aivan yhtä hyvä hetki sijoittaa osakkeisiin kuin mikä muu tahansa.

Kukaan ei voi ennustaa osakemarkkinoiden lyhyen aikavälin heilahteluita. Osakemarkkinoiden kehitykseen vaikuttavat niin markkinoiden yleinen tilanne, talouden kehitys, keskuspankkien koronnostopäätökset kuin poliittiset tapahtumatkin.

S&P 500 -indeksin viimeisin pitkä härkämarkkina alkoi vuonna 2009 finanssikriisin hälvetessä. Tämän yli kymmenen vuoden härkämarkkinan huippu saavutettiin 19. helmikuuta 2020, jolloin S&P 500 -indeksin arvo oli pörssipäivän päättyessä 3386,15 pistettä.

Koronaviruspandemian uhatessa markkinat romahtivat nopeasti. Pörssikurssit laskivat maaliskuussa 2020 34 % vain reilussa kuukaudessa, mikä oli rajuin romahdus vuoden 1987 mustan maanantain jälkeen. Kuitenkin pörssikurssit palautuivat ilmiömäisen nopeasti. Vuoden 2021 elokuussa S&P 500 -indeksin arvo oli jo tuplaantunut verrattuna romahduksen pohjalukemiin.

Juuri nyt pörssin tilanne on jälleen kerran epävarma. Sijoittajat pohtivat esimerkiksi käsistä riistäytynyttä inflaatiota, USA:n keskuspankin koronnostoja, Ukrainan kriisiä, yritysten toimitusketjujen haasteita sekä viimeisimpänä Silicon Valley Bankista alkanutta mahdollista uutta pankkikriisiä.

Pörssikurssit ja reaalitalous

Pörssikurssit eivät heijasta reaalitalouden tilannetta.

Vuoden 2020 koronakriisin aikana monet yhtiöt kärsivät suurista tappioista ja työttömyys nousi, mutta samalla osakemarkkinat olivat korkealla. Tämä johti siihen, että jotkut ovat arvostelleet sitä, että rikkaimmat sijoittajat hyötyvät markkinoiden noususta enemmän kuin tavalliset kansalaiset.

Osakkeiden arvo ei kuitenkaan kuvasta nykyhetkeä vaan tulevaisuuden tuotto-odotuksia. Osakkeiden hinta riippuu monista tekijöistä, kuten yritysten taloudellisesta tilasta, talouden yleisestä kehityksestä ja kuluttajien käyttäytymisestä. Siksi osakkeiden arvo voi nousta tai laskea huolimatta siitä, miten hyvin taloudessa menee juuri nyt.

Markkinoiden ajoittaminen

Monet kuuluisat sijoittajat ovat kannustaneet sijoittajia ostamaan osakkeita silloin, kun muut ovat pelokkaita. Esimerkiksi Warren Buffet on sanonut, että ”sijoita silloin, kun muut pelkäävät”. Myös Baron Rothschild on todennut, että ”osta silloin, kun veri virtaa kaduilla”. Tällaisella lähestymistavalla sijoittaja voi löytää hyviä sijoituskohteita, jotka ovat hetkellisesti aliarvostettuja.

Monet sijoittajat yrittävät ajoittaa markkinoita esimerkiksi käyttämällä Shillerin P/E-lukua, joka mittaa osakkeiden hintaa suhteessa niiden pitkän aikavälin keskimääräiseen tuloskertoimeen. Vaikka tämä voi olla hyödyllinen mittari, se ei anna takeita siitä, miten markkinat kehittyvät tulevaisuudessa.

Lisäksi markkinoiden ajoittaminen voi johtaa siihen, että sijoittaja jättää väliin pörssin parhaat nousupäivät, mikä voi vaikuttaa negatiivisesti sijoituksen pitkän aikavälin tuottoihin.

”An Evaluation of the Performance of Market Timing Strategies” -tutkimuksessa tarkasteltiin markkinoiden ajoittamisen strategioita vuosina 1992–2002. Tutkimus osoitti, että markkinoiden ajoittamisen strategiat eivät tuottaneet sijoittajille parempia tuottoja kuin passiivinen sijoitusstrategia.

Sen sijaan, että yrittäisi ajoittaa markkinoita, sijoitusasiantuntijoiden suositus on että sijoittaja pyrkisi hajauttamaan sijoituksensa eri omaisuusluokkiin ja yrityksiin sekä pitämään kiinni sijoitusstrategiastaan pitkällä aikavälillä. Näin sijoittaja voi hyödyntää markkinoiden pitkän aikavälin nousupotentiaalia ja minimoida riskit.

Sijoitusten ajallinen hajauttaminen

Dollar cost averaging -strategiassa sijoittaja sijoittaa tietyn summan säännöllisesti tiettyyn sijoituskohteeseen, esimerkiksi osakkeisiin, riippumatta osakkeen sen hetkisestä hinnasta.

Tämä strategia mahdollistaa sen, että sijoittaja ostaa enemmän osakkeita silloin, kun niiden hinta on alhainen, ja vähemmän silloin, kun hinta on korkea. Tämän ansiosta sijoittajan ostohinta keskiarvoistuu ajan myötä, mikä vähentää sijoituksen riskiä.

Dollar cost averaging -strategian avulla sijoittaja voi aloittaa sijoittamisen silloinkin, kun markkinat ovat epävarmat. Kun sijoittaja sijoittaa tasaisesti ajan kuluessa, hän ei joudu tekemään yhtä suurta sijoituspäätöstä kerrallaan, mikä voi vähentää stressiä ja parantaa mielenrauhaa. Sijoittaja saa myös hyödynnettyä osakkeiden hintojen vaihtelua, sillä hän ostaa enemmän osakkeita silloin, kun ne ovat halpoja.

Dollar cost averaging -strategian haittapuolena on se, että sijoittaja menettää mahdollisuuden hyötyä nopeasta markkinoiden noususta, jos hän sijoittaa tasaisesti tietyn summan ajan kuluessa. Lisäksi, jos sijoituskohteen hinta laskee merkittävästi ja pysyvästi, dollar cost averaging -strategia voi johtaa tappioiden kumuloitumiseen, sillä sijoittaja jatkaa ostamista myös silloin, kun hinta on jo laskenut merkittävästi.

Toinen tapa sijoittaa jatkuvasti osakkeisiin on kuukausisäästäminen. Kuukausisäästäminen on helppo tapa sijoittaa säännöllisesti pienempiä summia kuukausittain. Tämä auttaa hajauttamaan sijoituksia, sillä sijoitussumma jaetaan kuukausittain eri ajankohtiin, mikä tasoittaa mahdollisia markkinoiden vaihteluita.

Osakesijoittamisen edut

Sijoittamalla voi saada rahalleen parempaa tuottoa kuin perinteisillä säästämistavoilla, kuten talletustileillä. Pitkäaikainen sijoittaminen osakemarkkinoille on historiallisesti tuottanut korkeampia tuottoja kuin useimmat muut sijoitusmuodot. Sijoittaminen voi myös auttaa suojaamaan omaisuutta inflaatiolta, joka vähentää rahan arvoa ajan myötä.

Kun sijoittaa eri omaisuusluokkiin, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin ja kiinteistöihin, riskiä voidaan hajauttaa. Tämä tarkoittaa, että sijoittaja ei ole alttiina yhden omaisuusluokan arvon heilahteluille, vaan riski on hajautettu useampaan omaisuusluokkaan.

Osakesijoittamisen riskit

Sijoittaminen sisältää kuitenkin aina riskejä, ja sijoittajan on oltava valmis hyväksymään nämä riskit. Sijoitusmarkkinoilla on aina mahdollisuus menettää rahaa, ja sijoittajan on oltava valmis tähän mahdollisuuteen. Sijoittajan riskinsietokyky onkin tärkeä tekijä päätettäessä sijoituskohteista.

Sijoittaminen vaatii myös pitkäjänteisyyttä. Vaikka osakemarkkinat ovat historiallisesti tuottaneet hyvin, niissä on ollut myös lyhyitä ajanjaksoja, jolloin markkinat ovat laskeneet merkittävästi.

Vaikka pankkitalletukset ehkä tuntuvatkin tällä hetkellä turvallisemmalta vaihtoehdolta kuin osakkeet, niiden tuotto-odotus on usein alhainen verrattuna osakkeisiin. Lisäksi pankkitalletusten tuotto voi jäädä inflaation tasolle, jolloin sijoittajan rahojen todellinen arvo laskee.

Osakesijoittamiseen liittyvistä riskeistä huolimatta pitkällä aikavälillä osakkeet ovat osoittautuneet parhaaksi sijoitusmuodoksi, sillä ne tarjoavat korkeamman tuoton ja mahdollisuuden osinkoihin.

Onko nyt oikea aika sijoittaa?

Sijoittaminen on henkilökohtainen päätös, ja se kannattaa aina perustaa omaan taloudelliseen tilanteeseen ja tavoitteisiin. Vaikka pörssin tilanne on epävarma, se ei välttämättä tarkoita, että nyt olisi huono aika sijoittaa. Tärkeintä on arvioida omaa taloudellista tilannetta ja riskejä sekä löytää omaan profiiliin sopivat sijoituskohteet.