Kryptovaluutat

Mitä kryptovaluutat ovat?

Kryptovaluutat ovat hajautettuja digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat salausmenetelmiin ja lohkoketjuteknologiaan. Kryptovaluutat mahdollistavat turvalliset ja läpinäkyvät rahansiirrot ilman viranomaisia tai välikäsiä. Bitcoin on ensimmäinen kryptovaluutta, joka lanseerattiin vuonna 2009, Ethereum on toinen merkittävä kryptovaluutta, joka tunnetaan älysopimuksista ja hajautetun sovelluskehityksen mahdollistajana. Tether on niin sanottu vakaavaluutta (engl. stablecoin), jonka arvo on sidottu yhteen Yhdysvaltain dollarin kanssa.

Kryptovaluuttojen nimi tulee niiden käyttämästä kryptografiasta, joka tarkoittaa salausmenetelmiä. Kryptovaluutat mahdollistavat rahansiirrot ilman kolmansia osapuolia kuten rahalaitoksia tai viranomaisia ja ne käyttävät lohkoketjuteknologiaa, joka tallentaa kaikki transaktiot hajautetusti ja läpinäkyvästi. Kryptovaluuttojen suosio on kasvanut viime vuosina, sillä ne tarjoavat nopean ja edullisen tavan siirtää rahaa ympäri maailman.

Miksi ihmiset sijoittavat kryptovaluuttoihin?

Kryptovaluutat ovat houkutelleet paljon sijoittajia ympäri maailman, ja monet ovat löytäneet niistä uuden tavan sijoittaa ja diversifioida salkkuaan.

Yksi suurimmista syistä kryptovaluuttojen suosioon sijoituskohteena on niiden nopea arvonnousu. Esimerkiksi Bitcoinin arvo on noussut valtavasti sen lanseerauksesta vuonna 2009 ja jopa ylitti 60 000 euroa huhtikuussa 2021.

Myös Ethereumin arvonnousu on ollut nopeaa. Ethereumin arvo nousi yli 10-kertaiseksi vuoden 2020 aikana.

Arvonnousun tavoittelun lisäksi sijoittajat voivat pitää kryptovaluuttoja suojauskeinona taloudellisia kriisejä vastaan, tehokkaana ja nopeana maksuvälineenä sekä yksityisyyden säilyttämisen mahdollistajana. Kryptovaluuttojen suosioon vaikuttaa myös ideologinen näkökulma, kuten usko hajautettuun rahoitusjärjestelmään, joka voi tarjota vaihtoehdon perinteisille pankkijärjestelmille.

Miten kryptovaluutat toimivat

Kryptovaluutat ovat digitaalisia valuuttoja, jotka perustuvat lohkoketjuteknologiaan. Lohkoketju on hajautettu ja julkisesti saatavilla oleva tietokanta, joka tallentaa kaikki tapahtumat kronologisesti. Kryptovaluuttojen käyttäjät lähettävät ja vastaanottavat rahaa allekirjoittamalla tapahtumia digitaalisilla avaimilla. Verkon ylläpitäjät, kuten kryptovaluuttojen louhijat, varmistavat tapahtumien oikeellisuuden ja estävät kaksoiskulutuksen.

Miten kryptovaluuttoja luodaan

Kryptovaluuttojen luomiseen käytetään useita menetelmiä, kuten louhinta ja esilouhinta. Louhinta on prosessi, jossa tehokkaat tietokoneet ratkaisevat matemaattisia algoritmeja, jotka vahvistavat tapahtumia ja lisäävät uusia lohkoja lohkoketjuun. Louhijoille maksetaan palkkioina uusia kryptovaluuttoja. Esilouhinta tarkoittaa kryptovaluutan luomista ennen julkista käyttöönottoa tietty määrä kryptovaluuttaa.

Miksi markkinoilla on niin monia kryptovaluuttoja

Markkinoilla on monia kryptovaluuttoja, koska eri projektit pyrkivät tarjoamaan erilaisia ominaisuuksia ja ratkaisemaan eri ongelmia.

Suosituimmat kryptovaluutat ovat Bitcoin (BTC), joka on ensimmäinen ja tunnetuin digitaalinen valuutta; Ethereum (ETH), joka mahdollistaa älysopimusten ja hajautettujen sovellusten luomisen; Binance Coin (BNB), joka on Binance-pörssin oma kryptovaluutta; ja Cardano (ADA), joka tarjoaa kehittyneen lohkoketjuinfrastruktuurin.

Miten kryptovaluutat eroavat osakkeista

Kryptovaluuttojen ja osakkeiden välillä on eroja. Osakkeet edustavat omistusoikeutta yritykseen, ja niistä voi saada osinkoja, kun taas kryptovaluutat ovat digitaalisia valuuttoja, joiden arvo määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Kryptovaluutat eivät ole sidoksissa yritysten liiketoimintaan eivätkä anna oikeutta osinkoihin.

Kryptovaluutat ja osakkeet ovat kuitenkin molemmat sijoituskohteita, joihin sijoittajat voivat sijoittaa toivoen arvonnousua. Molemmilla sijoitusmuodoilla on omat riskinsä ja tuottopotentiaalinsa, ja ne voivat tarjota hajautushyötyjä sijoittajan salkkuun.

Kryptovaluutoille on tyypillistä suurempi volatiliteetti kuin osakkeille, mikä tarkoittaa, että niiden arvo voi heilahdella voimakkaammin lyhyellä aikavälillä. Tämä tekee kryptovaluutoista potentiaalisesti korkeamman riskin ja tuoton sijoituskohteita verrattuna osakkeisiin.

On tärkeää huomata, että sijoittajien tulisi tutustua eri kryptovaluuttojen ominaisuuksiin, teknologiaan ja käyttötarkoituksiin ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Kryptovaluuttojen arvoon vaikuttavat monet tekijät, kuten teknologian kehitys, markkinoiden sentimentti ja sääntely.

Kryptovaluuttojen hyvät ja huonot puolet sijoituskohteena

Hyvät puolet

  • Mahdollisuus korkeisiin tuottoihin
  • Hajautushyöty sijoitussalkussa
  • Suojaus perinteisen rahoitusjärjestelmän riskeiltä
  • Mahdollisuus osallistua uusiin teknologioihin ja projekteihin

Huonot puolet:

  • Korkea volatiliteetti ja riski
  • Sääntelyn epävarmuus
  • Vähemmän likviditeettiä kuin osakemarkkinoilla
  • Mahdollisuus huijauksiin ja heikommin hallinnoituihin projekteihin

Kryptovaluuttojen verotus ja laillisuus

Suomessa kryptovaluutat luokitellaan omaisuudeksi verotuksen näkökulmasta. Kryptovaluuttojen myyntivoitot ovat veronalaista pääomatuloa, ja myyntitappiot ovat vähennyskelpoisia.

Kryptovaluuttojen ostaminen, myyminen, käyttäminen maksuvälineenä ja louhinta ovat laillisia toimintoja Suomessa.

Kryptovaluuttojen käyttöön liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit ovat johtaneet tiukempaan sääntelyyn ja valvontaan. Suomessa kryptovaluuttapalveluita tarjoavat yritykset, kuten vaihtopalvelut ja lompakkopalvelut, ovat velvollisia rekisteröitymään ja noudattamaan rahanpesun estämiseen liittyviä säännöksiä.