Lapselle säästäminen ja sijoittaminen

Riippumatta siitä onko lapsesi vasta syntynyt vai valmistumassa ylioppilaaksi, on monia joilla voit antaa lapsellesi parhaat mahdolliset taloudelliset edellytykset elämässä. Lapsille sijoittamisessa aika ja korkoa korolle -ilmiö ovat puolellasi.

Ennen kuin aloitat lapselle säästämisen

Mikäli et hoida ensin omia talousasioitasi kuntoon, pahimmillaan lapsesi voivat joutua aikuistuttuaan huolehtimaan taloudellisesti sinusta. Yhdysvaltalainen talousguru Dave Ramsey on verrannut tätä happimaskin laittamiseen lentokoneessa itselle ennen muiden auttamista.

Huolehdi ennen lapselle sijoittamista seuraavista:

 1. Varmista, että olet sinulla ei ole korkeakorkoista velkaa. Maksamalla pois mahdolliset kulutusluotot ja luottokorttivelat, sinulle jää enemmän rahaa sijoitettavaksi lastesi tulevaisuutta varten.
 2. Rakenna itsellesi vararahasto, joka kattaa vähintään 3-6 kuukauden menot. Tämä auttaa sinua selviytymään yllättävistä elämäntilanteista, kuten työttömyydestä tai sairaudesta, ilman että joudut ottamaan lainaa tai myymään lastesi sijoituksia omien menojesi kattamiseksi.

Oman talouden hallinta ja lapsille sijoittaminen eivät ole toisiaan poissulkevia. Samalla kun parannat omaa taloudellista tilannettasi, voit opettaa lapsellesi säästämisen ja sijoittamisen periaatteita. Näin annat samalla lapsille oppia vastuullisesta taloudenpidosta.

Miksi lapselle säästäminen kannattaa?

Varma-yhtiön sijoitusjohtaja Suvi Tuppurainen totesi lapselle sijoittamisesta Talouselämä-lehdessä seuraavasti: ”Sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman varhain ja tehdä siitä säännöllistä.” Yksinkertainen esimerkki osoittaa tämän neuvon järkevyyden.

Oletetaan että alamme sijoittamaan lapselle heti syntymän jälkeen 100 euroa kuukaudessa. Laitamme rahat USA:n osakemarkkinoita seuraavaan matalakuluiseen indeksirahastoon. Lopetamme kuukausisijoittamisen lapsen täytettyä 18 vuotta.  Tästä näet miten sadan euron kuukausittainen sijoitus kasvaa korkoa korolle -vuosien kuluessa:

Ikä Sijoitussumma Sijoituksen arvo
1 1 200 € 1 284 €
2 1200 € 2 684 €
3 1 200 € 4 207 €
4 1 200 € 5 862 €
5 1 200 € 7 658 €
6 1 200 € 9 610 €
7 1 200 € 11 730 €
8 1 200 € 14 029 €
9 1 200 € 16 517 €
10 1 200 € 19 204 €
11 1 200 € 22 104 €
12 1 200 € 25 230 €
13 1 200 € 28 593 €
14 1 200 € 32 202 €
15 1 200 € 36 069 €
16 1 200 € 40 208 €
17 1 200 € 44 629 €
18 1 200 € 49 338 €
20 0 € 66 897 €
Valmistuminen (25 vuotta) 0 € 81 286 €
30 0 € 144 070 €
40 0 € 310 843 €
50 0 € 669 872 €
60 0 € 1 442 303 €
Eläke (65 vuotta) Sijoituksiin laitettu raha Sijoituksen arvo
21 600 euroa 1 974 538 euroa

Lapsen täyttäessä 18 vuotta lapselle tehty sadan euron kuukausisijoitus on kasvanut lähes 50 000 euroon. Vaikka lisäsijoituksia ei enää tehtäisi, lapsen valmistuessa yliopistosta potti on kasvanut jo yli 80 000 euroon.

Mikäli lapsi pitää sijoitukset aina eläkeikään asti, voi lapsesi jäädä eläkkeelle miljonäärinä lähes kahden miljoonan euron omaisuutensa turvin.

Säästöpossu

Säästöpossut ovat hyvä idea erityisesti hyvin nuorille lapsille, joille on tärkeintä oppia, että raha ei ole lelu ja että rahoja on säilytettävä turvallisessa paikassa.

Säästöpossuun säästäminen auttaa lapsia ymmärtämään erilaisten kolikoiden ja setelien arvon, ja sen, että suuremmat kolikot eivät välttämättä ole arvokkaampia. Tämä on myös hyvä tilaisuus aloittaa lapselle säännöllisen viikkorahan antaminen. Rahan säästämiseen tulee lisätä pieni vastuu – kuten viikonloppuherkkujen hankkiminen omilla rahoilla.

Oma säästöpossu ja siinä olevat omat rahat auttava lapsia oppimaan, että:

 1. haluamiensa asioiden eteen täytyy säästää
 2. kun raha on kulutettu, se on mennyttä
 3. on tehtävä valinta siitä mitä ostaa

Viikkorahan määrällä ei ole väliä, se voi olla niinkin pieni kuin 5 senttiä – harjoittelu on tärkeintä. Älä jätä vastuuta pois, muuten lapsi saattaa vain kerätä rahaa sen sijaan, että kehittäisi ymmärrystä rahan toiminnasta.

Pankkitalletus

Suomessa suosituin tapa lapselle säästämiseen on edelleen pankkitalletus. S-pankin vuonna 2019 teettämän kyselyn mukaan 43 % vanhemmista säästää lapselleen säästötilille.

Milloin pankkitalletus on oikea valinta lapselle säästämiseen?

 1. Lyhyt säästöaika: Jos säästöaika on lyhyt tai keskipitkä (1-5 vuotta), pankkitalletus on osakkeita turvallisempi vaihtoehto.
 2. Säästöjä ei voi menettää: Jos tiedät että lapsi tarvitsee tietyn määrän rahaa tiettyä menoa varten tulevaisuudessa, pankkitalletuksen tuotto on varma.
 3. Säästöt ovat vararahastoa: Säästettyjen rahojen tarkoituksena on kattaa lapseen kohdistuvat odottamat menot tai taloudelliset haasteet.

Sijoittamisesta puhuttaessa ei saa ikinä unohtaa psykologisia tekijöitä:

 • Koska pankkitalletusten arvo ei heilahtele markkinoiden mukana, ne tuovat turvallisuudentunnetta ja rauhoittavat sijoittajaa.
 • Jos perheenjäsenillä on aiempia huonoja kokemuksia sijoittamisesta, pankkitalletus voi auttaa hallitsemaan näitä pelkoja.
 • Joissakin perheissä pankkitalletukset voivat olla sukupolvelta toiselle siirtyvä perinne ja niiden käyttö säästämisessä voi olla osa perheen taloudellista kulttuuria.

Lisäksi jos perheen taloudellinen tilanne on tiukka, varsinkin jos perheessä on useampia lapsia, pankkitalletus voi olla ainoa mahdollinen vaihtoehto lapselle säästämiseen.

Pankkitalletusten käyttöä puoltaa myös jos vanhemmilla ei ole vielä osaamista sijoittamisesta. Tällaisessa tilanteessa voi olla hyvä aloittaa säästäminen pankkitilille. Osaamisen kertyessä rahoja voi hiljalleen siirtää pankkitilille.

Ei pidä myöskään väheksyä pankkitilien helppoutta. Kiireisessä pikkulapsiarjessa vanhemmilla ei ole välttämättä vielä aikaa alkaa opiskella sijoittamista.

Pankkitilin avaaminen lapselle

Lapselle voi avata pankkitilin heti kun lapselle on annettu nimi. Kun tavoitteena on rahojen säästäminen, käyttötiliä parempi vaihtoehto on säästötili. Säästötilien korko on korkeampi kuin käyttötileillä. Toisin kuin käyttötileillä, säästötileillä voi olla pankkikohtaisia nostorajoituksia.

Mikäli et tarvitse joustavuutta talletusten nostamisajankohtaan, määräaikaisille talletuksille saa säästötiliä korkeampaa korkoa Määräaikaisia talletuksia vertailtaessa kannattaa varmistaa että valitsemasi pankki on mukana talletussuojajärjestelmässä.

Pankkitalletuksen hyvät ja huonot puolet

Hyvät puolet Huonot puolet
Matala riski: Pankkitalletukset ovat erittäin matalan riskin sijoituksia.  Suomessa talletukset on suojattu 100 000 euroon asti. Matala tuotto: Pankkitalletusten korot ovat yleensä alhaisia, varsinkin matalan inflaation aikoina. Talletusten tuotto saattaa jäädä inflaation jälkeen hyvin pieneksi tai jopa negatiiviseksi.
Helppokäyttöisyys: Pankkitalletukset ovat helppoja ja yksinkertaisia tapoja säästää rahaa. Niihin ei liity liity monimutkaisia sijoitusratkaisuja. Vähäiset kasvumahdollisuudet: Pankkitalletuksilla ei ole samanlaista kasvupotentiaalia kuin osakkeilla tai rahastoilla. Tämä rajoittaa säästöjen kasvua pitkällä aikavälillä.
Selkeä tuotto: Talletukselle maksettava korko on yleensä tiedossa etukäteen. Talletuksen tuotto on täten helposti arvioitavissa. Määräaikaistalletuksen likviditeetti: Lapsen tarpeet ja tilanteet voivat muuttua nopeasti. Määräaikaistalletuksissa varojen nostamista on rajoitettu ennen määräajan päättymistä. Tämä voi johtaa siihen, että varat eivät ole käytettävissä odottamattomissa tilanteissa.

Tiivistetysti pankkitalletus on hyvä vaihtoehto lyhyen ja keskipitkän aikavälin (1-5 vuotta) säästämiseen ja silloin kun säästetyt varat tarvitaan käyttöön kokonaisuudessaan. Pankkitalletukset ovat hyvä vaihtoehto myös jos lasten varallisuuden arvon ei haluta heilahtelevan markkinoiden mukana.

Kuitenkin pitkällä aikavälillä muut sijoitusvaihtoehdot, kuten osakkeet ja rahastot, tarjoavat mahdollisuuden varojen kasvulle. (Parhaat käytännöt lapselle säästämisessä pankkitalletuksilla sisältävät talletustyyppien valinnan, korkojen vertailun, talletussuojan huomioimisen, inflaation seuraamisen, joustavuuden arvioinnin ja säästämisen lapsen nimiin.)

Kuukausisäästäminen rahastoon

Suomalaisten sijoitusasiantuntijoiden suosittelema tapa lapselle sijoittamiseen on kuukausisäästäminen rahastoihin. Kuukausisäästäminen rahastoihin tarjoaa monia etuja, kuten helpon ja automatisoidun säästämisen, hajautetun sijoitusstrategian ja korkeamman tuoton pitkällä aikavälillä verrattuna pankkitalletuksiin.

Asiantuntijat suosittelevat kuukausisäästämisen rahastoksi indeksirahastoja ja ETF-rahastoja, jotka seuraavat markkinaindeksejä ja tarjoavat alhaiset kulut.

Rahastoihin säästämisessä tulee huomioida erityisesti markkinariskin aiheuttama sijoitusten arvon voimakaskin heilahtelu, rahastojen kulut sekä tuottojen epävarmuus.

Milloin kuukausisäästäminen on oikea vaihtoehto?

 1. Pitkä säästöaika: Rahastosäästämisessä sijoitusajan tulee olla yli 10 vuotta. Tämä antaa riittävästi aikaa hyödyntää markkinoiden kasvupotentiaalia. Pitkä sijoitusaika auttaa myös tasapainottamaan markkinoiden heilahteluja.
 2. Riskinsietokyky: Vanhemmat ja/tai lapsi ovat valmiita ottamaan kohtuullista riskiä mahdollisesti paremman tuoton saavuttamiseksi.
 3. Perheen hyvä taloustilanne: Tämä liittyy suoraan edelliseen kohtaan. Kuukausisäästämisessä vanhempien omien talousasioiden tulee olla kunnossa (velat hoidettu, hätärahasto olemassa, tulot ylittävät menot reilusti).

Kuukausisäästämisessä vanhempien täytyy olla myös valmiita huolehtimaan rahastojen hallinnoinnista sekä niihin liittyvistä lainmukaisista velvoitteista, kuten verotuksesta.

Parhaimmillaan kuukausisäästäminen on joustava tapa turvata lapsen taloudellinen tulevaisuus. Mikäli sijoitukset pystytään pitämään myös markkinaheilahteluiden aikana eikä lapsen sijoituksia tarvitse myydä äkillisten menojen kattamiseksi, kuukausisäästämisellä rahastoihin voidaan nauttia korkoa korolle -ilmiöstä maksimaalisesti. Valitsemalla sopivan alhaisten kulujen indeksirahaston vanhempi, lapsen varat tuleva hajautetuksi niin maantieteellisesti kuin toimialoittain.

Hyvät puolet Huonot puolet
Korkeampi potentiaalinen tuotto: Rahastot voivat tarjota korkeamman potentiaalisen tuoton kuin pankkitalletukset pitkällä aikavälillä. Markkinoiden riski: Rahastoihin liittyy markkinariski, joka voi johtaa pääoman arvon vaihteluun.
Hajautus: Rahastot hajauttavat sijoituksia useisiin eri kohteisiin, mikä pienentää riskiä yksittäisen sijoituskohteen menetyksestä. Kulut: Rahastoihin liittyy usein hallinnointi- ja muita kuluja, jotka voivat vaikuttaa tuottoon.
Automatisoitu säästäminen: Kuukausisäästäminen rahastoon on helppo tapa automatisoida säästäminen ja varmistaa jatkuva sijoittaminen. Likviditeetti: Joissakin rahastoissa voi olla rajoituksia tai kuluja varojen nostamisessa, mikä voi vaikuttaa likviditeettiin.
Sijoitusstrategian valinta: Rahastoja on saatavilla monilla eri sijoitusstrategioilla, joten voit valita sellaisen, joka sopii lapsen tavoitteisiin ja riskinottohaluun. Valintakriteerit: Rahastojen valinta voi olla haastavaa, sillä tarjolla on monenlaisia vaihtoehtoja, ja niiden vertailu voi olla vaikeaa.
Kasvupotentiaali: Rahastoihin sijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää markkinoiden kasvupotentiaalia pitkällä aikavälillä. Epävarmuus tuotosta: Toisin kuin pankkitalletukset, rahastojen tuotto ei ole ennustettavissa etukäteen, mikä voi aiheuttaa epävarmuutta sijoittajalle.

Tiivistetysti kuukausisäästäminen indeksirahastoon on loistava ratkaisu pitkän aikavälin (yli 10 vuotta) sijoittamiseen.

Suomalaiset osakkeet

Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen sopii parhaiten rahastosäästämisen tueksi. Varsinkin vanhemman lapsen voi antaa valita muutamia osakkeita itse, jolloin lapselle muodostuu henkilökohtainen side sijoittamiseen.

Yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen on kuitenkin riskialtista, ja osakkeiden valitseminen on haastavaa. Lisäksi osakkeiden seuraaminen ja salkun hallinta vaativat aikaa ja perehtymistä.

Mikäli päädyt sijoittamaan lapsesi rahoja yksittäisiin osakkeisiin, muista riittävä hajautus. Riittävän hajautuksen saavuttamiseksi lapsen sijoitussalkussa tulisi olla useita eri osakkeita eri toimialoilta ja maantieteellisiltä alueilta. Usein asiantuntijat suosittelevat 15-30 eri osaketta sijoitussalkussa.

Hyvät puolet Huonot puolet
Korkea tuottopotentiaali: Osakesijoitukset voivat tarjota huomattavasti parempia tuottoja pitkällä aikavälillä verrattuna muihin sijoituskohteisiin, kuten pankkitalletuksiin. Riski arvon heilahtelusta: Osakkeet ovat alttiita markkinoiden heilahteluille, mikä voi johtaa sijoitussalkun arvon laskuun lyhyellä aikavälillä. Toisin kuin pankkitalletuksissa, osakesijoituksiin sisältyy riski pääoman menettämisestä.
Osinkotulot: Osakkeisiin sijoittaminen voi tuottaa osinkotuloja. Ajankäyttö: Yksittäisten osakkeiden valinta  ja yksittäisen osakkeen valintaan liittyy suurempi riski kuin hajautettuun rahastosijoitukseen.
Opportunistiset sijoitukset: Osakemarkkinoilla voi olla mahdollisuus hyödyntää tiettyjä tilanteita tai yhtiöitä, jotka tarjoavat poikkeuksellista kasvupotentiaalia. Kulut: Yksittäisten osakkeiden osto ja myynti voi aiheuttaa välityspalkkioita ja muita kuluja, mikä voi vähentää sijoituksen kokonaistuottoa.
Opetusarvo: Suora osakesijoittaminen opettaa lapsia ymmärtämään yritystoimintaa, talouden yleisiä periaatteita sekä sijoittamisen perusteita. Hajautuksen puute: Kun ostetaan yksittäisiä osakkeita, sijoitussumman tulee olla melko suuri, jotta voidaan saavuttaa riittävä hajautus ja vähentää sijoituksen riskiä. Lisäksi koska lapsen varojen sijoittaminen ulkomaisiin osakkeisiin on rajoitettua, osakesalkusta puuttuu helposti maantieteellinen hajautus kokonaan.

Tiivistetysti yksittäisiin osakkeisiin sijoittaminen on hyvä tapa opettaa lapselle talouden ja yhteiskunnan toiminnan sekä sijoittamisen perusteita sekä saada vanhempi lapsi kiinnostumaan talousuutisten seuraamisesta.

Laki ja verotus

Suomessa ei ole erityistä lakia tai sääntelyä, joka määrittäisi tarkasti lapsen varojen sijoittamista koskevat säännöt ja käytännöt. Sen sijaan kyse on useiden eri lakien, kuten perhe- ja perintöoikeudellisten lakien, sekä sijoittamiseen liittyvien lakien, kuten verolainsäädännön ja sijoituspalvelulain, yhteisvaikutuksesta.

Lapsen varojen sijoittamisessa on aina tärkeää huomioida lapsen etu ja turvallisuus. Huoltajilla on vastuu sijoittaa varat niin, että ne tuottavat tuloa lapselle, mutta samalla riskitaso on kohtuullinen ja sijoitukset ovat lapsen edun mukaisia. Sijoituspäätökset on tehtävä huolella, koska sijoittaminen voi olla riskialtista ja siinä voi olla myös tappion riski.

Huoltajilla on myös vastuu huolehtia, että lapsen varat ovat käytettävissä silloin kun lapsi tarvitsee niitä, esimerkiksi koulutuksen, asunnon tai terveydenhuollon kustannuksiin.

Huoltajan on myös tärkeää huomioida, että sijoitusten verotus toimii samalla tavalla kuin aikuistenkin sijoitusten verotus. Sijoitustuloja verotetaan lapsen oman veroprosentin mukaisesti, ja jos sijoitustuotot ylittävät tietyn rajan, niistä tulee maksaa pääomatuloveroa.

Huoltajan on myös syytä huomioida, että pankit ja sijoituspalveluiden tarjoajat saattavat asettaa rajoituksia alaikäisten sijoittamiselle. Monet pankit ja sijoituspalveluiden tarjoajat eivät esimerkiksi salli alaikäisten avata sijoitustilejä tai sijoittaa ilman huoltajien suostumusta.

Huoltajan on syytä harkita tarkasti, miten lapsen varat sijoitetaan, ja tarvittaessa hakea ammattilaisen apua sijoitusstrategian valinnassa. Lapsen varojen sijoittamisessa voi olla hyvä huomioida myös vastuullisuus ja eettisyys, esimerkiksi välttämällä sijoituksia yrityksiin, jotka käyttävät epäeettisiä liiketoimintamalleja.