Osakemarkkinoiden keskituotto

Osakemarkkinoiden keskituotto viimeisen sadan vuoden ajalta on ollut noin 10 %. Osakemarkkinoiden todellinen tuotto kunakin kunakin yksittäisen vuotena eroaa rajusti osakkeiden keskimääräisestä tuotosta. Viimeisen sadan vuoden aikana osakkeet ovat tuottaneet keskiarvon verran vain kuutena vuotena.

Osakeomistusten tuleva tuotto riippuu ostohetken hintatasosta. Jos osakkeet ovat tuottaneet lähihistoriassa hyvin, osakkeiden tuleva tuotto-odotus on yleensä alhaisempi. Sitä ovatko osakkeet juuri nyt kalliita arvioidaan joskus P/E-suhteella.

Markkinoiden ajoittaminen on käytännössä osoittautunut mahdottomaksi. Edes aktiiviset salkunhoitajat eivät ole tutkimusten mukaan kyenneet ajoittamaan markkinoiden nousuja ja laskuja. Jos jokin rahasto on voittanut markkinat muutamana vuotena, selittyy tämä yleensä tuurilla.

Tuotto-odotusta voi yrittää kasvattaa esimerkiksi ottamalla enemmän riskiä. Pienten yhtiöiden osakkeiden tuotto-odotus on yleensä suurten yritysten osakkeiden tuotto-odotusta korkeampi.

Raportoidut osakemarkkinoiden historialliset tuotot eivät välttämättä ota huomioon inflaatiota. Todellista tuottoa syövät myös sijoittamisesta aiheutuva kulut ja voitoista sekä osingoista maksettavat verot.

Osakemarkkinoiden tuotto-odotuksesta puhuttaessa viitataan yleensä USA:n osakemarkkinoiden historialliseen tuottoon viimeisen noin sadan vuoden aikana. Sata vuotta sitten harva osasi kuitenkaan arvata että juuri USA tulee olemaan seuraavan sadan vuoden suurin talousmahti. Monien muiden maiden osakemarkkinoiden historialliset tuotot ovat olleet paljon USA:n markkinoiden tuottoja alhaisempia.