Osakemarkkinoiden keskituotto

Suomen osakemarkkinat

Suomen osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto on ollut historiallisesti noin 6-7 prosenttia vuodessa.

Tämä on historiallinen keskiarvo eikä tarkoita, että tulevaisuudessa osakemarkkinoiden tuotto olisi samanlainen. Osakemarkkinoiden tuotto riippuu monista tekijöistä, kuten talouskasvusta, yritysten kannattavuudesta ja yleisestä markkinatilanteesta.

Suomen osakemarkkinoiden historia kattaa noin sata vuotta, mutta Suomen pörssin historia on verrattain lyhyt, ja sen historiaa ovat leimanneet useat taloudelliset vaihtelut ja yhteiskunnalliset muutokset.

USA:n osakemarkkinat

Kun puhutaan osakemarkkinoiden tuotto-odotuksesta, viitataan yleensä USA:n osakemarkkinoiden historialliseen tuottoon viimeisen sadan vuoden aikana. Kuitenkin sata vuotta sitten harva osasi ennustaa, että USA:sta tulee seuraavan sadan vuoden suurin talousmahti. Monien muiden maiden osakemarkkinoiden historialliset tuotot ovat olleet paljon alhaisempia kuin USA:n markkinoiden tuotot.

USA:n osakemarkkinoiden keskimääräinen tuotto on ollut viimeisen sadan vuoden aikana noin 10 %. Kuitenkin osakkeiden todellinen tuotto vaihtelee vuosittain huomattavasti. Keskimääräistä tuottoa saavutettiin vain kuutena vuotena.

Millaista tuottoa osakesijoittaja voi odottaa?

Osakkeiden tuleva tuotto riippuu ostohetken hintatasosta. Jos osakkeet ovat olleet viime aikoina suosittuja, niiden tuleva tuotto-odotus on yleensä alhaisempi. Markkinoiden hintatasoa arvioidaan joskus P/E-suhteella.

Markkinoiden ajoittaminen on käytännössä mahdotonta. Edes aktiiviset salkunhoitajat eivät kykene ajoittamaan markkinoiden nousuja ja laskuja. Jos rahasto on voittanut markkinat muutamana vuonna, se johtuu yleensä tuurista.

Tuotto-odotusta voi kasvattaa ottamalla enemmän riskiä. Pienten yritysten osakkeiden tuotto-odotus on yleensä suurempi kuin suurten yritysten osakkeiden.

Ilmoitetut osakemarkkinoiden historialliset tuotot eivät huomioi inflaatiota. Sijoittamisesta aiheutuvat kulut ja verot vaikuttavat myös todelliseen tuottoon.

Tässä viisi vinkkiä, joiden avulla voit parantaa omien sijoitustesi tuotto-odotusta.

  1. Tutki yrityksiä perusteellisesti: Tutki huolellisesti potentiaalisia sijoituskohteita ja arvioi niiden taloudellista tilannetta, kasvunäkymiä ja riskejä.
  2. Hajauta sijoitukset: Hajauttaminen tarkoittaa sijoitusten jakamista eri sijoituskohteisiin. Tämä auttaa välttämään yksittäisen osakekurssin vaihtelua ja siten pienentämään sijoitusriskiä. Hajauta sijoitukset eri toimialoille, maantieteellisille alueille ja markkinoille.
  3. Ole kärsivällinen: Osakesijoitukset voivat tarjota huomattavia tuottoja, mutta tärkeintä on olla kärsivällinen. Pidä sijoituksesi pitkään, jotta markkinoiden lyhytaikaiset vaihtelut eivät vaikuttaisi liikaa sijoitustesi arvoon.
  4. Käytä riskinhallintaa: Sijoitusstrategiaan tulee sisältyä riskienhallinta. Jos käyt kauppaa yksittäisillä osakkeilla, tee stop-loss -tilauksia tai käytä muita strategioita, jotka auttavat minimoimaan tappioitasi. Tärkeintä on että ymmärrät sijoitustesi riskit ja luot sijoitussalkun, joka sopii omaan riskinsietokykyysi.
  5. Pidä kulut kurissa: Sijoituksista aiheutuvat kustannukset voivat vaikuttaa merkittävästi sijoitusten tuottoihin. Etsi alhaisia ​​kustannuksia tarjoavia välittäjiä ja vältä liiallista kaupankäyntiä ja muita turhia kuluja. Pitämällä kulusi mahdollisimman alhaisina saat enemmän tuottoa sijoituksistasi.