Työttömyysvakuutus

Tässä jutussa kerron, miten voi vakuuttaa itsensä työttömyyden varalle.

Mikäli ei kuulu ammattiliittoon tai työttömyyskassaan ja joutuu irtisanotuksi, on oikeutettu perustyöttömyysturvaan, jonka suuruus on 527 euroa kuukaudessa. Tästä tuesta menee verot ja sitä voidaan alentaa esimerkiksi puolison tulojen perusteella.

Suomessa on kuitenkin mahdollista hankkia työttömyyden varalle vakuutus. Tämän vakuutuksen tai ansioturvan ostaminen onnistuu vain työttömyyskassojen kautta.

Halvimmillaan työttömyysvakuutus maksaa noin 70 euroa vuodessa. Vakuutuksesta saatava hyöty työttömyyden sattuessa on useita satoja euroja kuukaudessa.

Työttömyyskassat

Työttömyyskassojen tehtävä on määritelty Työttömyyskassalaissa:

Työttömyyskassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka jäseninä on joko palkkatyöntekijöitä (palkansaajakassa) tai yrittäjiä (yrittäjäkassa). Työttömyyskassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaisen ansiotuen ja siihen liittyvien muiden opintososiaalisten etuuksien järjestäminen jäsenilleen.

Käytännössä työttömyyskassat maksavat työttömille jäsenilleen ansiopäivärahaa. Ansiopäivärahan suuruus riippuu työttömyyttä edeltävistä tuloista ja on yleensä Kelan maksamaa peruspäivärahaa suurempi. Ansiosidonnainen työttömyysturva on keskimäärin 810 euroa kuukaudessa. Ansiosidonnainen työttömyysturva edellyttää, että on ollut vakuutettuna kassassa vähintään kymmenen kuukautta ennen työttömyyden alkua.

Työttömyyskassat maksavat myös koulutustukea työvoimatoimiston osoittaman koulutuksen ajalta, koulutuspäivärahaa omaehtoiseen opiskeluun ja vuorottelukorvausta vuorotteluvapaalla oleville jäsenilleen.

Työttömyyskassaan voi liittyä Suomessa kahta kautta: liittymällä ammattiliittoon ja sitä kautta kassaan tai liittymällä jäseneksi ammattiliittojen ulkopuoliseen työttömyyskassaan.

Ammattiliittojen kassat

Perinteinen tapa liittyä työttömyyskassaan on kuulua ammattiliittoon.

Ammattiliitot ovat ammattiyhdistysliikkeen puitteissa toimivia järjestöjä, jotka pyrkivät puolustamaan ja parantamaan työntekijöiden työehtoja. Ammattiliiton muodostavat yleensä saman ammattialan, toimialan tai saman koulutuksen saaneet henkilöt. Suomen suurin ammattiliitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, jolla on 225 000 jäsentä.

Ammattiliitot pitävät yllä työttömyyskassoja joiden jäsenmaksut peritään yleisimmin jäsenmaksujen yhteydessä. Joillakin ammattiliitoilla on omat työttömyyskassat, toiset taas ovat perustaneet yhteisen työttömyyskassan jonkin toisen ammattiliiton kanssa.

Ammattiliittojen jäsenmaksujen suuruus vaihtelee liitosta riippuen. Toisilla liitoilla on kiinteä vuosittainen jäsenmaksu, toisilla jäsenmaksu on sidottu palkan suuruuteen.

Esimerkiksi JHL:n jäsenmaksu on 1,33 prosenttia palkasta, josta 0,28 prosenttia on työttömyyskassan osuus. Ammattiliittojen jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

Yleinen työttömyyskassa

Yleinen työttömyyskassa eli ”Loimaan kassa” on Suomen ainoa ammattiliittoihin sitoutumaton työttömyyskassa. YTK on Suomen suurin kassa yli 270 000 jäsenellään.

YTK:n jäsenmaksu on 99 euroa vuodessa. YTK-kassan jäsenmaksu on yleensä edullisempi kuin ammattiliittojen jäsenmaksut. Kuten ammattiliittojen kassoista, myös YTK:stä on mahdollista saada myös muita ansiosidonnaisia etuja. Näitä ovat koulutustuki, koulutuspäiväraha ja vuorottelukorvaus.

YTK on perustettu aikoinaan ammattiyhdistysliikkeen vastaisena toimena.

Kassaa on kritisoitu muun muassa siitä, ettei se ole tarjonnut ammattiliittojen tapaan oikeusapupalveluita  työsopimukseen liittyvissä riita-asioissa. Kassan rinnalle perustettu YTK-yhdistys tarjoaa erillistä jäsenmaksua vastaan muun muassa oikeusturvavakuutuksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tämä sivusto käyttää Akismetia roskapostin vähentämiseksi. Lue miten kommenttitietosi käsitellään.