Suomen suosituimpien rahastojen korkoriski

Kirjoitin edellisessä jutussani siinä miten Seligsonin varainhoitorahaston korkosijoitukset ovat tällä hetkellä talletuksia pankeissa ja käteistä. Seligsonin Pharoksen duraatio on tällä hetkellä 0,4.

Ajatus tämän taustalla voi olla että koska korot ovat tällä hetkellä nollassa ja korkojen noustessa korkosijoitusten arvo laskee, ei korkosijoituksia tekemällä voi voittaa mitään. (Joku voi korjata tai tarkentaa.)

Wikipediaa lainaten duraatio kertoo rahaston kassavirroilla painotetun takaisinmaksuajan:

Mitä pidempi aika lainan eräpäivään on, sitä suurempi on rahaston korkoriski mikäli lainan korko on sovittu kiinteäksi. Korkoriski tarkoittaa, että korkosijoitusten markkina-arvot vaihtelevat korkotason mukana. Markkinakoron noustessa rahaston sijoitusten arvo laskee ja vastaavasti nousee korkojen laskiessa.

Karkea nyrkkisääntö on että korkojen noustessa prosentilla korkosijoitusten arvo laskee duraation verran.

Tämä sai minut miettimään miten Suomen suosituimmat tilipankkien rahastot tilanteen näkevän.

Tätä varten halusin löytää tiedon tilipankkien rahastojen duraatiosta, nykyisistä sijoituksista sekä rahastonhoitajan kommentit korkosijoituksista.

Olipa muuten turkasen hankala homma.

Kauppalehden mukaan Suomen suosituimmat tilipankkien rahastot ovat:

 1. OP-Maltillinen
 2. Nordea Säästö 25
 3. Danske Invest Kompassi 25
 4. FIM Varainhoito 70
 5. Säästöpankki Korko Plus
 6. Aktia Solida

OP-Maltillinen

Korkosijoituksissa jatkamme painottamalla yrityslainoja valtionlainojen sijasta. Myös kehittyvien markkinoiden lainat saavat suurempaa painotusta. Korkean luottoluokituksen yrityslainoissa OP-Amerikka Yrityslainan painotus on merkittävä ja se tuo korkeampaa juoksevaa tuottoa eurooppalaisten yrityslainojen sijasta. Valtion lainoissa painopiste säilyy inflaatioon linkatuissa valtionlainoissa. Yhdysvaltain dollarin painotus kokonaissalkussa on edelleen merkittävä, vaikkakin vähentynyt yhä enemmän. Korkosalkussa korkoriskin määrää on selvästi normaalia alhaisempi.

Suurimmat sijoitukset:

 1. OP-Yrityslaina Amerikka X – 12,59
 2. OP-Amerikka Indeksi X – 12,55
 3. OP-Yrityslaina X – 11,53
 4. OP-Amerikka Analytiikka X – 5,27
 5. OP-Reaalikorko X – 4,34
 6. OP-Obligaatio Prima X – 4,14
 7. OP-High Yield X – 4,02
 8. OP-Korkotuotto X – 2,69
 9. OP-Obligaatio Tuotto X – 2,64
 10. OP-Vaurastuva Keskiluokka X – 2,54

Duraatio:2,17

Nordea Säästö 25

Viimeisin löytämäni rahastonhoitajan kommentti oli vuoden 2016 puolivälistä:

Korkosijoitukset yllättivät puolestaan alkuvuonna myönteisesti.
Korkotason laskun myötä valtionlainasijoituksemme tuottivat
vahvat 5,5 % EKP:n arvopaperiostojen siivittämänä.

Suurimmat sijoitukset:

 1. Nordea Corporate Bond kasvu 19,21
 2. Nordea Pro Euro Obligaatio kasvu 16,18
 3. Nordea Euro Obligaatio kasvu 10,94
 4. Nordea Korko B kasvu 8,32
 5. Nordea World Fund I 6,40
 6. Nordea 1 – Global Stable Equity Fund … 5,10
 7. Nordea Yrityslaina Plus kasvu 4,12
 8. Nordea 1 – European Corporate Bond … 4,01
 9. Nordea Pro Suomi kasvu 3,38
 10. Nordea US Corporate Bond Fund 2,95

Duraatio: ???

Danske Invest Kompassi 25

Eurooppalaisten valtionlainojen kuukauden tuotto jäi negatiiviseksi. Syynä oli erityisesti keskuspankin pääjohtajan loppukuusta pitämä puhe, joka sai korot voimakkaaseen nousuun ja vahvisti myös euroa. Draghin mukaan vallitsevan noususuhdanteen jatkuminen vaatii muutoksia rahapolitiikassa, jotta rahapolitiikka ei muuttuisi nykyistä elvyttävämmäksi, vaan säilyttäisi nykytasonsa. Puheen tulkinta sai valtionlainakorot voimakkaaseen nousuun ja antoi lisätukea koko vuoden vahvistuneelle eurolle. Korkotason nousu johti myös siihen, että hyvän luottoluokituksen omaavien yrityslainojen kuukausituotto jäi negatiiviseksi huolimatta riskilisien kaventumisesta. Sen sijaan high yield -lainojen tuotto oli noin 0,3 % positiivinen.

Yhdysvalloissa keskuspankki Fed nosti ohjauskorkoa odotetusti 25 korkopisteellä, joten päätöksen markkinavaikutus jäi vähäiseksi. Fediltä on syytä odottaa ainakin yhtä koronnostoa ennen vuoden vaihtumista. Lisäksi pääjohtaja Yellen kommentoi QE-ohjelman aikana keskuspankin taseeseen ostettujen valtionlainojen ja kiinteistövakuudellisten lainojen suunnitelmallisen myynnin mahdollista aloittamista vielä tämän vuoden aikana.

Suurimmat sijoitukset:

 1.  Danske Invest Euro Yrityslaina K 9,70
 2. Danske Invest Euro High Yield K 9,55
 3. Danske Invest Eurooppa Osake K 7,05
 4. Danske Invest Euro Government Bond Index K 6,14
 5. Danske Invest Kehittyvät Korkomarkkinat, paikallisvaluutta, osuuslaji EUR 5,60
 6. Danske Invest SICAV European Corporate Sustainable Bond Class I 4,84
 7. Danske Invest Pohjoisen Yrityslainat, osuuslaji EUR h 4,59
 8. Danske Invest Engros Global Equity Solution, osuuslaji EUR W 4,21
 9. iShares Euro Government Bond UCITS ETF 4,09
 10. Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency, osuuslaji EUR W h 4,00

Duraatio: 3,6? (arvio)

FIM Varainhoito 70

Pitkät korot nousivat Euroopassa ja laskivat Yhdysvalloissa. Markkinahintojen vaihtelu oli harvinaisen vähäistä osakkeissa ja koroissa. Indikaattorit ja kaupan aktiivisuus viittaavat maailman talouskasvun jatkumiseen vahvana. Inflaation hitaus on yllättänyt rahapolitiikan kiristämistä kaavailevat keskuspankit ja on ostanut markkinoille aikaa koronnosto-odotusten lykkääntymisenä. Mutta suunta on selvä. Syksyllä Euroopassa irtauduttaneen määrällisestä elvytyksestä ja USA:ssa ja muualla jatkettaneen koronnostoja. Vain Japanin BoJ ei ole liittymässä talkoisiin. Toisen vuosineljänneksen tulokset olivat lähinnä hyviä USA:ssa, odotusten mukaisia Euroopassa mutta pettymyksiä Suomessa. Parhaiten tuotti FIM BRIC+ (+4,7 %) ja heikoiten FIM Rohto (-3,5 %). Euroopan ulkopuolisten osakesijoitusten tuotto jäi useimmiten negatiiviseksi dollarin heikennyttyä. Riskitaso pysyi neutraalina. Osakesijoituksissa ylipainotamme Eurooppaa. Koroissa parhaiten tuottivat euroalueen korkean riskin yrityslainat. Myös valtionlainasijoitukset tuottivat positiivisesti, mutta FIM Kehittyvä Korko laski 0,6 %.

Suurimmat sijoitukset:

 1. FIM Eurooppa Sijoitusrahasto 15,81 %
 2. FIM USA 12,96 %
 3. iShares Core S&P 500 UCITS ETF 9,78 %
 4. FIM LIKVIDI 7,34 %
 5. Cash 6,92 %
 6. FIM Maailma K 5,23 %
 7. FIM EURO 5,01 %
 8. iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF 4,72 %
 9. FIM Kehittyvä Korko 4,42 %
 10. FIM Kehittyvät Markkinat Pienemmät Yhtiöt A 3,41 %

Duraatio: ???

Säästöpankki Korko Plus

Suurimmat sijoitukset:

 1. Säästöpankki Eurooppa B Suomi 4,74 %
 2. Nordea Bank AB DR Ruotsi 3,12 %
 3. Stora Enso Oyj R Suomi 2,38%
 4. Metsä Board Oyj B Suomi 2,29 %
 5. Kesko Oyj B Suomi 1,93 %
 6. Amer Sports Oyj Suomi 1,78 %
 7. Italy(Rep Of) 5.25% 2029-11-01 Italia 1,44 %
 8. Credit Agri (Ldn) FRN 2022-04-20 Ranska 1,42 %
 9. Sampo Oyj A Suomi 1,36 %
 10. Nokia Oyj Suomi 1,32 %

Duraatio: ???

Aktia Solida

Kesäkuussa markkinat jatkoivat enimmäkseen vaakalentoa kuun aikana, joskin keskuspankkien aiempaa haukkamaisemmat kommentit aiheuttivat hieman liikettä. USA:n keskuspankki FED nosti ohjauskorkoaan 25 korkopistettä alkukuusta konkretisoiden hieman tulevaa osto-ohjelman alasajosuunnitelmaansa – määriä kommentoitiin, mutta aikataulu yhä auki. EKP:n pääjohtaja Draghi vuorostaan lausui hieman haukkamaisempia kommentteja loppukuusta todeten että euroalueen kasvu ja työllisyys paranee edelleen ja että viime kuukausien odotettua matalammat inflaatioluvut ovat väliaikaisia. Tämä tulkittiin merkiksi siitä että EKP on hitaasti siirtymässä kiristysmoodiin, mikä nosti korkoja ja heilutteli riskimarkkinoita loppukuusta. Euroalueen kuluttajahintainflaatio hidastui hieman odotuksia vähemmän
ollen 1,3 % vuositasolla. Saksan 10-vuotinen valtionlainakorko nousi 16 korkopistettä 0,47 %:iin kun taas USA:n 10-vuotinen valtionlainakorko nousi 10 korkopistettä 2,31 %:iin. Indeksitasolla euroalueen valtionlainat tuottivat -0,54 % ja yrityslainat -0,56 %.

[…]

Korkotaso nousi kuukauden lopussa, mikä hyödytti etenkin pankkeja, ja finanssiala olikin selkeästi vahvin sektori, globaalilla tasolla se nousi
+3,2 %.

[…]

Ylipainotamme edelleen myös pitkiä korkoinstrumentteja lyhyitä vastaan paremmista tuottonäkymistä johtuen, mutta korostamme, että
rahaston korkoriski (duraatio) on indeksiin nähden neutraali. Pidämme valtionlainoja ja vakuudellisia lainoja yhä suuressa alipainossa ollen vastaavasti ylipainossa yrityslainoja, joiden tuotto-odotus on yhä
edelleen matalatuottoisia valtionlainoja parempi. Yhä matalat korkotasot sekä pidemmän aikavälin koronnousupaineet painavat yhä rahaston tuotto-odotusta.

[…]

Osakemarkkinoita tukee edelleen alhainen korkotaso. Kurssien jatkuva nousu edellyttää kuitenkin vakaata kasvua ja yritysten hyvää tuloskehitystä.

Suurimmat korkosijoitukset:

 1. Spain 1,7 %
 2. Germany 1,6 %
 3. Rabobank Nederland 1,4 %
 4. Danske Bank A/S 1,3 %
 5. Aktia 1,3 %

Modifioitu duraatio: 3,73

Ps. Jos omistat yllä mainittuja rahastoja ja sinulla on tarkempaa tietoa duraatiosta tai muita puuttuvia tietoja, laita ihmeessä kommentteja alle.

Pss. Eikö Morningstar oikeasti tiedä rahastojen duraatiota?

4 kommenttia

 1. Vain pieni korjaus: viimeisen parin vuoden aikana on opittu, että vaikka korot olisikin nollassa, ne voivat mennä siitäkin alaspäin 🙂

  1. Joo, tästä jutusta tuo ei välittynytkään ehkä niin hyvin kuin edellisestä. Mutta tosiaan, tuo on mielestäni kanssa vain yksi hypoteesi tuo korkojen nousu.

   Pitäisi melkein kaivaa Wahlroosin vanha kirja jostakin ja kirjoittaa tänne blogiin mitä hän asiasta sanoi joitakin vuosia sitten.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.