Tekijä: Markus Ossi

Markus Ossi on Helsingin kauppakorkeakoulusta valmistunut ekonomisti. Markus on opiskellut rahoitusta HEC Montréalissa ja markkinointia ESC Reimsissä. HEC Montréalissa hän opiskeli sijoitusportfolioiden hallintaa, johdannaisinstrumenttien hinnoittelua sekä kaupankäyntiä rahoitusmarkkinoilla. ESC Reimsissä hän opiskeli markkinointia sekä brändien hallintaa. Markus on ollut säästämisen ja sijoittamisen asiantuntijana mm. Huomenta Suomessa, Kuningaskuluttajassa sekä Jenny+ -ohjelmassa.

Miksi säästämisen asiantuntijat suosittelevat take away -kahvin ostamatta jättämistä?

Kotimatka-tiliä Instagramissa ylläpitävä Viivi Rintanen on avannut tilillään heidän perheensä menoja. Ehkä hieman yllättäenkin eniten keskustelua herätti se, että Viivi ostaa usein take away -kahvia.

Viivin tarinan tekstiä lainaten:

Tuosta take away -kahvista heräsi keskustelua. Monet säästövinkit kehottavat välttämään niiden ostamista, mutta mun mielestä kannattaa punnita että mikä tuo lisäarvoa itselleen ja mikä ei. Toisaalta monet talouskirjat neuvovat nostamaan tuloja ja ostamaan niitä take away -kahveja tai mikä ikinä pitää draivin päällä.

Ajattelin avata tässä blogijutussa tätä säästövinkkiä sen herättämää keskustelua useammastakin eri näkökulmasta.

”Älä osta take away kahvia” -vinkin suosio

Take away -kahvin ostamatta jättämisen suosio säästövinkkinä juontaa juurensa David Bachin erinomaiseen kirjaan ”The Automatic Millionaire”.

David Bach julkaisi kirjan vuonna 2003, jolloin Starbucks-kahvilaketju oli kasvanut USA:ssa tuhansien kahviloiden ketjuksi ja sieltä mukaan ostettu caffé latte -kahvi oli noussut tietynlaiseksi aikana ilmiöksi. Päivittäisestä erikoiskahvista oli tullut kaikille saavutettavissa olevan arjen luksuksen symboli.

David Bach päätyi käyttämään mukaan ostettua kahvia kirjassaan esimerkkinä menoerästä, joka on:

 1. pieni
 2. säännöllinen
 3. harkinnanvarainen
 4. jää ihmisiltä usein huomaamatta

Tämän pohjalta hän esitteli kirjassaan termin ”latte factor”, jota hän käytti kuvaamaan miten pienet, säännölliset ja usein huomaamattomat menot voivat kuluttaa yllättävän suuren osan tuloistamme.

Päivittäinen Starbucksista mukaan ostettu latte oli nerokas esimerkki ei-pakollisesta menosta, josta oli tullut hyvin yleinen, varsinkin nuorten ammattilaisten keskuudessa.

Tämän vinkin tavoitteena oli herätellä nuoria ammattilaisia huomaamaan kuinka suuren osuuden tuloistaan he käyttävät noutokahvin kaltaiseen luksukseen. David Bachin tavoitteena oli myös kyseenalaistaa tätä valintaa pakottamalla ihmiset miettimään vastaako heidän kulutuksena kaikilta osin heidän omia arvoja sekä toisaalta heidän pitkän aikavälin tavoitteitaan.

Ajan kuluessa latte factor -termi alettiin yhdistää yleisesti kerskakulutukseen sekä pieniin, näennäisen harmittomiin ostoksiin, jotka osaltaan voivat ajaa ihmisiä taloudellisia vaikeuksiin.

Vinkin kohderyhmä

Tämän säästövinkin kohderyhmänä ovat opiskelijat ja nuoret ammattilaiset. Suomalainen tyypillinen nuori ammattilainen on:

 • sinkku
 • korkeakoulutettu
 • työkokemusta 0-5 vuotta
 • asuu pääkaupunkiseudulla

Jos haluaisimme tehdä tästä henkilöstä persoonan, voimme ajatella vaikkapa kuvitteellista 24-vuotiasta Marikaa:

Marika on valmistunut kolme vuotta sitten Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta, jossa hän opiskeli pääaineenaan markkinointia. Viimeisenä opiskeluvuotenaan Marika teki pro gradun helsinkiläiseen mainostoimistoon, jonne hän päätyikin töihin valmistumisensa jälkeen. Marika asuu ystävättärensä kanssa kimppakämpässä Töölössä.  Marika harrastaa joogaa, käy kuntosalilla ja rakastaa matkailua. Marika ansaitsi jo opiskeluaikanaan hieman sivutuloja Instagram-tilinsä avulla, jossa hän jakoi 25 000 seuraajalleen tarinoita elämästään. Marikan kuukausipalkka on 5000 euroa kuukaudessa ja lisäksi hän saa Instagram-tilinsä avulla sivutuloja 30 000 euroa vuodessa. Yhteensä Marikan nettotulot ovat 90 000 euroa vuodessa.

Jos pystyt samaistumaan Marikan tilanteeseen, tämä säästövinkki on sinua varten.

Potentiaalinen säästö

Olen itse maalla asuva harmaantuva perheenisä, joten pyysin tähän laskelmaan apua Helsingin Alppilassa asuvalta ystävältäni, joka kuuluu tämän säästövinkin kohderyhmään. Ystäväni kertoi minulle ostavansa arkisin mukaan caffé latte -kahvin Gateau-nimisestä leipomosta. Hän ei muistanut kahvin hintaa koska ostaa usein kahvin kanssa jonkin konditoriatuotteen mutta arveli sen olevan noin kolme ja puoli euroa kuppi. Tarkastin Gateaun hinnaston ja latte-kahvin hinta näyttää maksavan oikeasti 4,20 euroa.

Esimerkkilaskelma: take away -kahvin ostamisen lopettaminen

Jättämällä take away -kahvin ostamatta, ystäväni voisi siis säästää:

 • viikossa 21 euroa
 • kuukaudessa 92 euroa
 • vuodessa 1050 euroa

Tässä säästövinkissä ei ollut kuitenkaan kysymys pelkästään take away -kahvista. Tämän vinkin ideana oli herättää meidät miettimään mihin pieniin asioihin käytämme rahaa säännöllisesti ja huomaamatta ja tämän jälkeen miettimään voisimmeko käyttää nämä rahat johonkin itsellemme tärkeämpään asiaan. Mikäli ystäväni haaveena olisi esimerkiksi matkustaa enemmän, voisi hän tehdä tuolla vuosittain säästyneellä 1000 eurolla hyvinkin muutaman viikon ulkomaanmatkan Euroopassa.

Esimerkkilaskelma: säästyneiden rahojen sijoittaminen

David Bachin latte factor -metaforan taustalla oli myös ajatus siitä, että siirtäisimme katseet arjen luksuksesta kohti pitkän aikavälin tavoitteitamme.

Ystäväni ja hänen avovaimonsa ovat ajatelleet hankkivansa lapsen noin viiden vuoden päästä. Koska ystäväni katse on tukevasti tulevaisuudessa, hän miettii jo nyt miten voisi lahjoittaa tulevalle lapselleen pesämunan hänen täyttäessään 18 vuotta.

Oletetaan, että ystäväni lopettaisi kokonaan take away -kahvin ostamisen ja sijoittaisi nämä säästyneet rahat kerran kuukaudessa laajasti hajautettuun indeksirahastoon. Hän aikoo lopettaa uuden rahan sijoittamisen lapsen synnyttyä. Oletetaan lisäksi, että valitun indeksirahaston odotettu tuotto inflaation jälkeen on 6 %.

Lue lisää: Osakemarkkinoiden keskituotto

Oheisessa laskelmassa ystäväni sijoittaa viiden vuoden ajan tunnollisesti noutokahviin normaalisti käyttämänsä rahat laajasti hajautettuun indeksirahastoon. Jo ensimmäisen viiden vuoden jälkeen hän oli saanut 828 euroa tuottoa osakemarkkinoilta. Hänen kokonaissijoituksensa viiden vuoden aikana on Gateau-kahvilan latte-kahvin hinnoilla 5 544 euroa.

Vuosi Sijoitettu rahasumma (€) Sijoitusten arvo (€)
0 0 € 0 €
1 1 109 € 1 172 €
2 2 218 € 2 381 €
3 3 327 € 3 640 €
4 4 436 € 4 951 €
5 5 544 € 6 372 €
10 5 544 € 8 498 €
15 5 544 € 11 333 €
20 5 544 € 15 080 €
23 5 544 € 18 292 €

Vaikka ystäväni ei lisäisi sjoituksiin ollenkaan rahaa seuraavan 18 vuoden aikana, kasvaisi hänen 5 544 euron alkuperäinen sijoituksensa 18 292 euroon. Hänen korkotuottonsa olivat siis noin 2,5 kertaa alkuperäistä sijoitussummaa suuremmat.

Vinkin tärkein opetus: halujen ja tarpeiden erottaminen

”Jätä take away -kahvi ostamatta” -vinkin tarkoituksena on opettaa, että jos haluamme säästää rahaa, meidän tulee tietää ja tiedostaa mihin rahamme menevät ja tunnistaa miten pienet menoerät kumuloituvat suureksi rahasummaksi vuoden aikana. Lisäksi näimme yllä, miten korkoa korolle -ilmiötä hyödyntäen viivästyttämällä kulutustamme voimme pienillä nykyhetken säästöillä saavuttaa pitkän aikavälin unelmamme.

Tämän vinkin tärkein opetus onkin kannustaa meitä ottamaan omat säästämistottumuksemme hallintaamme ja opettamaan meitä miettimään mitkä kulut ovat harkinnanvaraisia (haluja) ja mitkä kulut ovat pakollisia (tarpeita).

Budjetoinnissa menot jaetaan tyypillisesti kolmeen kategoriaan:

 • pakolliset menot
 • halut
 • säästäminen

Pakolliset menot sisältävät asumisen (vuokra tai asuntolainan lyhennys), ruoan, välttämättömät liikkumiskustannukset, vakuutukset, sähkön, veden ja lämmityksen sekä muut välttämättömät kulut kuten vaatteet ja terveydenhuollon.

Lue lisää: Selvitä todelliset pakolliset menosi

Halut ovat menoja, jotka eivät ole välttämättömiä, mutta jotka tekevät elämästä mukavampaa. Näitä ovat esimerkiksi harrastukset, matkustaminen, ravintolaruokailu, viihde ja muut ylellisyydet.

Säästöt ovat kaikki se raha, joka jää yli pakollisten menojen ja halujen jälkeen. Joskus säästöt jaetaan erikseen säästöihin ja sijoituksiin.

Tasapainoisessa budjetissa 50 % käytetään pakollisiin menoihin, 30 % haluihin ja 20 % säästämiseen. Tätä kutsutaan 50/30/20 -säännöksi.

Halujen ja tarpeiden osuus budjetissa pienituloisilla

Mitä pienemmät kotitalouden tulot ovat, sitä suurempi osa menoista käytetään perustarpeisiin. Pienituloisten menoista valtaosa koostuu pakollisista menoista. Pienituloisten ongelma ei ole että haluihin käytettäisiin liikaa rahaa. Pienituloisten ongelma on että pakolliset menot ovat liian korkeat suhteessa tuloihin.

Jos tasapainoisessa budjetissa 50 % käytetään pakollisiin menoihin, 30 % haluihin ja 20 % säästämiseen, pienituloisen budjetissa 80 % käytetään pakollisiin menoihin, 20 % haluihin ja 0 % säästämiseen.

Lue lisää: Liian suuret pakolliset menot

Halujen ja tarpeiden osuus budjetissa nuorilla ammattilaisilla

Nuorten ammattilaisten tilanne on täysin erilainen kuin pienituloisten. Nuorilla ammattilaisilla pakollisten menojen osuus budjetista on usein äärimmäisen alhainen. Toisin kuin pienituloisilla, heidän pakolliset menonsa jämähtävät usein opiskeluaikaiselle alhaiselle tasolle. Sen sijaan käteen jäävien tulojen noustessa halujen osuus tuloista räjähtää käsiin.

Jos tasapainoisessa budjetissa 50 % käytetään pakollisiin menoihin, 30 % haluihin ja 20 % säästämiseen, nuoren ammattilaisen budjetissa 30 % käytetään pakollisiin menoihin, 70 % haluihin ja 0 % säästämiseen.

Nuoren ammattilaisen menoissa korostuvat sellaiset asiat kuin:

 • ulkona syöminen, noutoruoka, baarit ja yökerhot
 • take away -kahvit, juomat, kahvilat
 • vaatteet ja muoti
 • kuntosalijäsenyydet, jooga ja muut urheiluun liittyvät kulut
 • viihde ja tilauspalvelut (konsertit, elokuvat, Netflix)
 • matkailu
 • viihde-elektroniikka
 • luksustuotteet (kellot, käsilaukut, kengät)

Budjetissa suuren osuuden voivat viedä myös alkoholi ja muut päihteet.

Lue lisää: Et voi saada kaikkea

Käymällä omat menonsa kriittisesti läpi, monilla nuorilla ammattilaisilla on niin halutessaan mahdollisuus kasvattaa itselleen jopa erittäin merkittävä sijoitusvarallisuus. Mitä nopeammin tämän sijoittamisen aloittaa, sitä pidempään korkoa korolle -ilmiö pääsee toimimaan.

Aivan kuten Viivi Instagram-tarinassaan vihjasiin, säästämisessä ei kuitenkaan pidä mennä liian pitkälle.

Lue lisää: Liiallisen säästäväisyyden ongelmat

Vinkin kritiikki

Tätä säästövinkkiä kohtaan on esitetty pääasiassa kahdenlaista kritiikkiä. Jotkut kritisoivat tätä vinkkiä siitä, että sen esittäjät ovat vieraantuneet pienituloisten arjesta. Toiset taas kritisoivat tätä sillä kulmalla, että take away -kahvi on heille sallittu arjen luksus.

Vinkki on irti pienituloisten arjesta

Yleisesti Suomessa eniten tunteita herättäviä säästövinkkejä ovat:

 1. Älä käytä autoa
 2. Poimi mustikoita
 3. Älä osta take away -kahvia

Älä käytä autoa -vinkki ärsyttää Kehä III:n ulkopuolella asuvia monilapsisia perheitä. Vinkki mustikoiden poimimisesta nähdään etuoikeutettujen neuvona, joka satuttaa turvaverkkojen läpi solahtaneita. Älä osta take away -kahvia vinkki nähdään esimerkkinä siitä miten säästövinkkejä jakavat ovat vieraantuneet pienituloisten arjesta. Ilmassa lentää termejä kuten ”ableismi”, ”richsplaining” ja ”vihapuhe”.

Oma näkemykseni on että säästövinkit voivat olla erittäin hyödyllisiä:

 1. velkavaikeuksista eroon pyrkiville
 2. opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille
 3. perheille, jotka haluavat budjetoida paremmin
 4. suurituloisille henkilöille, jotka haluavat optimoida talouttaan
 5. ihmisille, jotka valmistautuvat suuriin elämänmuutoksiin, kuten eläkkeelle siirtymiseen tai lapsen saamiseen

Aloittaessani kirjoittamaan tätä blogia, olin vastavalmistunut nuori ammattilainen ja kirjoitin tätä muille samassa tilanteessa oleville.

Tällä hetkellä olen monilapsisen perheen isä mutta kun kirjoitan säästämisestä ja sijoittamisesta, kohderyhmäni ovat suurituloiset henkilöt, jotka haluavat optimoida talouttaan. Aivan kuten Kotimatka-tilin Viivillä ja Antilla, tavoitteeni on Fat FIRE -tilanne.

Lue myös: Kenelle kirjoitan tätä blogia?

Kun iltapäivälehden toimittajat kirjoittavat juttuja säästämisestä tai taloudesta, heidän mieleensä piirtyy kuva lukijasta, joka edustaa heikosti koulutettua ja ilmaisia ämpäreitä jonottavaa ”tuulipukukansaa”. Heidän tulonsa taas perustuvat siihen kuinka paljon klikkejä, jakoja ja kommentteja julkaistut jutut keräävät.

Esimerkkinä tästä on vaikkapa Iltalehden ”Näin säästät 50 euroa – 9 oikeasti pienituloisen säästövinkkiä” -artikkeli:

Tässä jutussa kerrotaan, miten voi säästää edes pienen puskurin – vaikkapa 50 euroa, joka saattaa olla tarpeen tullen iso raha. Keskitymme vinkkeihin, jotka sopivat niille, jotka ovat jo karsineet menoistaan paljon – tässä jutussa ei puhuta ravintolassa syömisestä tai take away -kahveista.

Toimittaja nosti tässä aivan perustellusti take away -kahvin ostamatta jättämisen esiin esimerkkinä säästövinkistä, joka ei ole suunnattu pienituloisille.

Mitä tämän jutun ”oikeasti pienituloisen säästövinkit” sitten olivat?

 • Vinkki 3: harvenna pyykkikertoja
 • Vinkki 5: kerää pulloja tai tölkkejä
 • Vinkki 6: värjää hiukset harvemmin
 • Vinkki 7: luovu Netflix-tilauksesta

Aivan kuten vinkki take away -kahvin ostamatta jättämisestä, myös nämä vinkit saattavat tuntua pienituloisille itsestään selviltä tai jopa loukkaavilta. Aivan samalla tavalla säästövinkkejä, kuten ”aloita kuukausisäästäminen” tai ”investoi aurinkoenergiaan”, ei voida soveltaa pienituloisille, koska ne vaativat joko suurta alkupääomaa tai taloudellista liikkumavaraa.

Jotkut pienituloiset saattavat löytää säästövinkeistä hyödyllisiä strategioita, jotka auttavat heitä selviämään taloudellisesti vaikeina aikoina. Säästäminen voi myös auttaa ihmisiä luomaan taloudellista turvallisuutta pitkällä aikavälillä, vaikka se olisikin haastavaa lyhyellä aikavälillä.

Säästövinkit on kuitenkin lähtökohtaisesti suunnattu ihmisille, jotka haluavat optimoida talouttaan ja kasvattaa varallisuuttaan. Säästövinkkejä ei ole suunnattu ratkaisemaan pienituloisuutta.

Jos tulojen kasvattaminen ei ole mahdollista, kyse ei ole enää säästämisestä, vaan sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. Tämä on asia, jota tulee käsitellä esimerkiksi sosiologian ja politiikan näkökulmista.

Take away -kahvi on arjen luksusta

Kotimatkan Viivin ja muiden tämän säästövinkin todelliseen kohderyhmään kuuluvien kannalta mielenkiintoisempi on ajatus siitä että take away -kahvi on sallittu arjen luksus.

Monet meistä elävät jatkuvassa ”palkitse itsesi” -moodissa. Arjen stressi ja jatkuva paine suorittamiseen saa meidät tuntemaan että arjen luksus ja itsensä palkitseminen on paitsi hyväksyttävää, jopa pakollista. Markkinointiviestintä kannustaa meitähän tähän muistuttamalle meille jatkuvasti, että olemme ansainneet tämän.

Lue lisää: ”Olen ansainnut tämän” on varoitusmerkki

Valitettavasti arjen pienet palkinnot ovat vain hätäratkaisuja. Take away -kahvin tai vastaavan pienen palkkion ostaminen vapauttaa aivoissamme dopamiinia, joka on aivojen mielihyvähormoni. Tämä dopamiini saa meidät tuntemaan hetkellistä mielihyvää, mikä on varmasti tervetullutta kaoottisen arjen keskellä.

Ongelmana sekä taloudellisesti että oman mielenterveytemme kannalta katsottuna on että tämä ei ole ratkaisuna kestävänä. Ajan kuluessa aivomme sopeutuvat tähän ja arjen luksuksista saamamme mielihyvän määrä laskee. Tätä Nobel-palkitun Daniel Kahnemanin tunnetuksi tekemää ilmiötä kutsutaan nimellä hedonistinen oravanpyörä.

Aivojemme sopeuduttua niille antamiimme palkkioihin, tarvitsemme jatkuvasti enemmän ja enemmän saadaksemme aikaiseksi yhtä suuren dopamiiniruiskeen. Tämä johtaa siihen että päädymme käyttämään arjen luksukseen enemmän ja enemmän rahaa.

Lue lisää: Hedonistinen adaptaatio

Lisäksi, mikäli aiheutamme jatkuvasti itsellemme dopamiinitason nousua tällaisilla hätäratkaisuilla, aivojemme kyky tuntea mielihyvää muuten kuin kulutushyödykkeiden kautta heikkenee. Tämä mekanismi heikentää myös kykyämme nautinnon viivästämiseen. Kyky viivästää nautintoa taas on yksi tärkeimpiä pitkän aikavälin taloudellisen ja henkilökohtaisen menestyksen edellytyksiä (vrt. Stanfordin vaahtokarkkikoe).

En tarkoita tällä sitä että haluaisin kieltää ihmisiltä arjen luksuksen. Mielestäni kannattaa kuitenkin miettiä kuinka usein ja miten haluaa itsensä palkita.

Kysymyksiä ja vastauksia

Lopuksi vielä muutamia sekalaisia kysymyksiä ja vastauksia tähän aiheeseen liittyen.

Mitä voin tehdä jos en tiedä mihin rahani menevät?

Jos et tiedä mihin rahasi menevät, ota kaikki kuitit talteen kuukauden ajan. Jos sinulla on ostoksia, joista et saa kuittia, kirjoita sellainen itse.

Lue lisää: Kerää kuitit talteen kuukauden ajan

Miten voin saada enemmän rahaa säästöön ja sijoituksiin?

Jos tavoitteesi on saada enemmän rahaa säästöön tai haluat aloittaa sijoittamisen, kannattaa harkita säästämisen automatisointia. Tässä siirrät joka kuukausi palkastasi tietyn summan tietyille tileille.

Lue lisää: Automatisoi säästämisesi

Haluaisin säästää rahaa mutta en pidä automatisoinnista ajatuksena?

Perinteisempi vaihtoehto säästämisen automatisoinnille on kirjekuorimalli. Tässä laitetaan fyysistä rahaa fyysisiin kirjekuoriin. Monet kokevat, että fyysisen rahan käsitteleminen helpottaa heitä ymmärtämään sen, paljonko rahaa oikeasti kuluu mihinkin.

Lue lisää: Kirjekuorimenetelmä

Miten voin ostaa jatkossakin take away -kahvini ilman häpeän tunnetta?

Jos sinusta tuntuu siltä, että et uskalla käyttää rahaa haluihin, suosittelen tutustumaan Ramit Sethin tietoisen kuluttamisen malliin. Tämä malli on suunnattu erityisille nuorille ammattilaisille. Ramit Sethin malli perustuu niin sanottuun nollasummabudjetointiin ja yhdistää psykologiaa David Bachin automaattisen säästämisen malliin.

Lue lisää: Kuluta tietoisesti

Lopuksi

Tässä säästövinkissä ei ole kysymys niinkään kahvista kuin siitä että jos haluamme säästää rahaa, meidän tulee tietää ja tiedostaa mihin rahamme menevät ja tunnistaa miten pienet menoerät kumuloituvat suureksi rahasummaksi vuoden aikana.

Take away -kahvi on vain esimerkki menoerästä, joka on 1) pieni, 2) toistuva, 3) harkinnanvarainen ja joka 3) jää ihmisiltä usein huomaamatta.

Tämän vinkin tavoitteena on kannustaa meitä ottamaan omat kulutustottumuksemme hallintamme ja opettamaan meitä ajattelemaan mitkä kulut ovat harkinnanvaraisia ja mitkä kulut ovat pakollisia.

Lue lisää
Kuva: Nenad Stojkovic

Fat FIRE

Kaikki mitä kutsumme ihmisen historiaksi: raha, köyhyys, kunnianhimo, sota, prostituutio, luokat, valtakunnat, orjuus – on pitkä, kauhistuttava tarina ihmisen yrityksistä löytää jotain muuta kuin Jumala, mikä tekisi hänet onnelliseksi. (C.S. Lewis)

FIRE-liike (engl. Financial Independence, Retire Early, taloudellinen riippumattomuus ja aikainen eläköityminen) eli firettäminen sai alkunsa 1990-luvun Yhdysvalloissa. Liikettä innoittivat teokset kuten ”Your Money or Your Life” (Vicki Robin ja Joe Dominguez, 1992).

Firettämisen tavoitteena on saavuttaa taloudellinen riippumattomuus säästämällä ja sijoittamalla suuri osa tuloista. Kun taloudellinen riippumattomuus on saavutettu, firettäjän ei enää tarvitse tehdä töitä vaan hän voi jäädä eläkkeelle.

Johdanto

Perinteinen FIRE

Peter Adeney, joka tunnetaan nimellä Mr. Money Mustache, on perinteisen FIRE-strategian tunnetuin edustaja. Hän on blogissaan kertonut, kuinka taloudellinen riippumattomuus voidaan saavuttaa 10 vuodessa.

Perinteisesti FIRE-liikkeessä keskitytään taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen ja varhaiseläkkeelle jäämiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi firettäjä säästävät ja sijoittavat suuren osan tuloistaan, jotta he voivat lopettaa työnteon jopa kymmeniä vuosia ennen varsinaista eläkeikää.

Firettämisen ytimessä ovat seuraavat asiat:

 1. Kulutuksen vähentäminen: Firettäjät pyrkivät pienentämään menojaan ja elämään säästeliäästi, esimerkiksi asumalla pienemmissä asunnoissa, käyttämällä julkista liikennettä tai ostamalla käytettyjä tavaroita.
 2. Tulotason nostaminen: Monet firettäjä etsivät tapoja lisätä tulojaan esimerkiksi ylitöiden, sivuprojektien tai yrittäjyyden kautta.
 3. Säästäminen ja sijoittaminen: Firettäjät sijoittavat säästönsä matalakuluisiin indeksirahastoihin, osakkeisiin tai muihin tuottoisiin kohteisiin, korkoa korolle -ilmiön hyödyntämiseksi.
 4. Passiiviset tulot: Tavoitteena on luoda passiivisia tulonlähteitä, kuten vuokratuloja tai sijoitusten osinkoja. Näin firettäjä ei ole enää riippuvainen palkkatuloista.
 5. Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen: Firettäjät laskevat kuinka paljon sijoitusvarallisuutta he tarvitsevat taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen. Laskelma perustuu yleensä siihen, että he voivat nostaa 3-4% sijoituksistaan vuosittain ilman, että pääoma hupenee.

Kun henkilö on saavuttanut tarpeeksi suuren sijoituspääoman ja passiiviset tulot kattavat hänen elinkustannuksensa, hän voi jäädä varhaiseläkkeelle ja nauttia vapaudesta ilman taloudellista huolta.

Firettäminen on lähtöisin USA:sta, jossa sosiaaliturvan taso on huomattavasti Suomea alhaisempi. Esimerkiksi Mr. Money Mustache -blogin esimerkkilaskelmissa taloudellisen riippumattomuuden saavuttamisen jälkeen vuosittaiset menot ovat tyypillisesti 25 000 euroa vuodessa. Suomessa vastaavan elintason voi saavuttaa yksinkertaisesti jättäytymällä sosiaaliturvalle.

» Lue lisää: Suomen sosiaaliturva vastaa miljoonaomaisuutta.

Suomalaisten firettäjien kannattaa huomata myös, että sijoitusvarallisuus vaikuttaa Suomessa sosiaaliturvan lisäksi myös erilaisten maksujen tasoon.

Perinteinen FIRE-strategia voi sopia sinulle jos olet vakaassa ja kovapalkkaisessa palkkatyössä oleva:

 • Lääkäri tai juristi.
 • Kauppakorkeakoulussa rahoitusta opiskellut ekonomi.
 • Teknillisestä korkeakoulusta tai yliopistosta valmistunut diplomi-insinööri tai tietojenkäsittelyn maisteri.

Tietyin reunaehdoin perinteistä FIRE-strategiaa voi suositella myös yrittäjille.

Lean FIRE

Lean FIRE -strategia tähtää taloudelliseen riippumattomuuteen ja varhaiseen eläkkeeseen äärimmäisen säästäväisyyden avulla. Se eroaa perinteisestä FIRE-strategiasta keskittymällä enemmän kulujen karsimiseen, jotta taloudellinen riippumattomuus olisi mahdollista saavuttaa pienilläkin tuloilla.

Lean FIRE -strategiassa kartoitetaan ensin kaikki kulut, esimerkiksi keräämällä kuukauden ajan kuitit. Sen jälkeen kulut käydään läpi ja jaetaan haluihin ja tarpeisiin. Kun nämä on selvitetty, halujen rahoittaminen lopetetaan. Lopuksi säästetään myös pakollisista menoista mahdollisimman paljon.

Lean FIRE -strategiaan kuuluvat esimerkiksi seuraavat keinot:

 • punalaputettujen tuotteiden metsästäminen
 • sängyn rakentaminen kuormalavoista
 • talouspaperin peseminen käytön jälkeen
 • teuraseläimen ostaminen kokonaisena
 • WC-paperin korvaaminen kangaspyyhkeillä
 • veden säästäminen käymällä suihkussa harvemmin kuin kerran viikossa
 • liikkumisen minimointi niin että kaikki matkat tehdään pyörällä tai kävellen
 • kaikkien rikkoutuneiden tavaroiden korjaaminen itse
 • uusien tavaroiden ja vaatteiden ostamisen lopettaminen
 • lämmityksestä ja ilmastoinnista luopuminen
 • ruoan hankkiminen roskalavoilta ja kauppojen hävikkilaatikoista

Monet näistä vinkeistä ovat tämän blogin lukijoille tuttuja.

Fat FIRE

Fat FIRE (Financial Independence, Retire Early) -strategian tavoitteena on mahdollistaa siirtyminen eläkkeellä tavalla, jossa ei tarvitse tinkiä omista kulutustottumuksista. Fat FIRE -tilanteessa voit halutessasi olla tekemättä enää töitä sillä sijoitustesi tuotot kattavat mukavan elämäntyylisi kustannukset.

Fat FIRE -tilanteessa voit (Financial Samurai -blogia mukaillen):

 • Elää maailman kalleimmissa kaupungeissa ja kokea niiden tarjoaman kulttuurin, ruoan, yöelämän, viihteen, koulutuksen, taiteen ja ilmaston
 • Asua mukavassa talossa, jossa on tarpeeksi makuuhuoneita, kylpyhuoneita ja suuri piha yhdelle tai useammalle lapselle (tai hulppeassa luksusasunnossa jos asut yksin tai puolisosi kanssa)
 • Matkustaa 8 viikkoa vuodessa majoittuen viiden tähden hotelleissa
 • Sallia itsellesi tai puolisollesi kotiäitinä tai koti-isänä eläminen
 • Säästää tarpeeksi rahaa lastesi yliopistokoulutusta varten
 • Ajaa turvallisella ja luotettavalla uudella autolla
 • Syödä ja juoda terveellistä ja herkullista ruokaa
 • Huolehtia omasta ja läheistesi terveydestä
 • Huolehtia ikääntyvistä vanhemmistasi

Lean FIRE -strategian rajoitteet

Kokeilin itse Lean FIRE -strategian mukaista säästämistä muutaman vuoden ajan.

Alussa kaikki vaikutti hyvältä. Säästämisasteeni oli erittäin korkea ja taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen lähestyi päivä päivältä.

Lean FIRE oli kuitenkin luonteeltaan hyvin samanlainen kuin tiukka dieetti. Aluksi tuloksia tulee ja painoa lähtee. Jossakin vaiheessa tulee kuitenkin romahdus.

Ajan kuluessa havaitsin Lean FIRE -tyyppisessä strategiassa seuraavia ongelmia:

 • Lasten hyvinvointi: Erityisesti lapsiperheiden, on vaikea vähentää kulutustaan merkittävästi ilman, että ulkopuoliset alkavat huolestua perheen tilanteesta. Erittäin alhaisilla kuluilla elävä perhe voi vaikuttaa taloudellisesti ahtaalla olevilta, mikä herättää huolta ympäristössä.
 • Ulkonäön merkitys: Menojen vähentäminen liikaa voi antaa hampuusimaisen vaikutelman, mikä saattaa vaikuttaa negatiivisesti urakehitykseen.
 • Sosiaaliset suhteet: Ihmiset eivät välttämättä halua viettää aikaa sellaisen henkilön kanssa, joka ei investoi itseensä, ympäristöönsä tai kehitykseensä.
 • Autoilu ja liikkuminen: Pyrkimys vähentää turhaa liikkumista heikensi täysin tarpeettomasti sosiaalisia suhteita entisestään. En yrityksistäni huolimatta löytänyt sellaista pyörää, jolla lapset voisi viedä päiväkotiin ja harrastuksiin kesät talvet. Auto on meille välttämätön.
 • Kulutuksen vähentäminen ajaa hamstraamiseen: Pyrkimys vähentää turhaa kulutusta johtaa siihen että mitään ei kannata heittää roskiin koska sitä voi tarvita joskus. Tämä johti itselläni hamstraamiseen. Hamstraaminen taas johtaa asunnon epäsiisteyteen, mikä kasvattaa kuluja.
 • Omavaraistalous ei ole realismia: Menot voi teoriassa tiputtaa vaikka nollaan siirtymällä yhä lähemmäs ja lähemmäs omavaraistaloutta. Kokeilin tätäkin. Tein tästä hieman laskelmia ja kokeilin kuinka paljon ruokaa voisimme kasvattaa itse. Lopputulema tästä oli että omavaraistalouteen siirtyminen tai edes siihen aktiivisesti pyrkiminen ei ole minulle järkevää.
 • Köyhien ihmisten menojen kasvu: Tutkimusten mukaan köyhempien ihmisten menot saattavat kasvaa, koska heillä ei ole samoja resursseja ja mahdollisuuksia kuin varakkaammilla. Sama mekanismi alkoi vaikuttaa myös Lean FIRE -strategiassa. Pienelläkin negatiivisella tapahtumalla oli valtavat vaikutukset perheemme talouteen.

FIRE-liikkeen todellisuus

Päädyin kokeilemaan Lean FIRE -strategiaa siitä yksinkertaisesta syystä että tulotasoni ei olisi millään riittänyt taloudellisen riippumattomuuden saavuttamiseen tavanomaisin keinoin.

Mietitäänpä esimerkiksi Mr. Money Mustache -blogin laskelmaa siitä miten taloudellisen riippumattomuuden voi saavuttaa 10 vuodessa. Tässä laskelmassa henkilön tulot ovat 75 000 dollaria vuodessa. Lisäksi oletetaan että pörssikurssit nousevat tasaisesti 5 % vuodessa. Vaikka tässä on oletettu näinkin kovat tulot sekä tehty täysin epärealistinen oletus pörssikurssien tasaisesta kasvusta, nettotuloista täytyisi laittaa säästöön 64 % jotta laskelma pätee.

Oma, erittäin vahva mielipiteeni on että FIRE soveltuu parhaiten kovatuloisille, korkeakoulutetuille pariskunnille.

Mr. Money Mustache on tästä malliesimerkki.

Kyllä, Mr. Money Mustache laittoi säästöön n. 70 % bruttopalkastaan. Hänen bruttopalkkansa oli kuitenkin 125 000 dollaria. Tämän lisäksi hän on erinäisissä haastatteluissa paljastanut, että tämän (suomalaisittain järkyttävän kovan) palkan lisäksi hän ansaitsi lisätuloja flippaamalla taloja (mitä ilmeisimmin velkavivulla). Tämän lisäksi hänellä oli merkittäviä sivutuloja.

» Lue lisää: Pelkällä säästämisellä ei tulla miljonääriksi

Mr. Money Mustachen 70 % säästämisaste tarkoitti sitä että hän eli edelleen hyvin tyypillistä ylemmän keskiluokan elämää. Hän teki lisäksi geoarbitraasia asumalla maaseudulla ja tekemällä etätöitä suurille teknologiayhtiöille.

Lisäksi vaikka FIRE-liikkeen tunnetuimmat puolestapuhujat opastavat ihmisiä taloudelliseen riippumattomuuteen ja varhaiseläkkeelle jäämiseen, monet heistä eivät ole itse lopettaneet palkkatyötä kokonaan. Sen sijaan he ovat usein siirtyneet erilaisiin projekteihin, kuten kirjoittamiseen, konsultointiin tai puheiden pitämiseen.

Perinteisen FIRE-liikkeen keskittyminen palkkatyöstä irtaantumiseen voi myös aiheuttaa haittoja. Esimerkiksi koulutuksen ja oman ammattitaidon kehittämisen laiminlyöminen voi olla haitallista. Taloudellisen riippumattomuuden saavuttaminen voi kuitenkin viedä vuosia tai vuosikymmeniä.

Fat FIRE -menetelmän hyödyt

Fat FIRE -tavoitteessa on paljon etuja perinteisempiin FIRE-tavoitteisiin nähden:

 1. Parempi elämänlaatu: Fat FIRE -seuraajat eivät ole yhtä tiukkoja kulutuksen vähentämisessä kuin perinteiset FIRE-seuraajat, mikä voi johtaa parempaan elämänlaatuun. Heillä saattaa olla varaa nauttia enemmän matkustelusta, harrastuksista, kulttuurista ja mukavuuksista, joita perinteiset FIRE-seuraajat saattavat välttää.
 2. Suurempi taloudellinen turva: Koska Fat FIRE -seuraajat pyrkivät luomaan suuremman taloudellisen puskurin, heillä on paremmat valmiudet kohdata taloudellisia yllätyksiä, kuten suurempia terveydenhuollon kustannuksia, asumismenoja tai lasten koulutuskustannuksia.
 3. Sosiaalinen hyväksyntä: Fat FIRE -ajattelussa eläminen voi olla helpompi sovittaa yhteen ympäröivän yhteiskunnan normien kanssa, koska se ei vaadi yhtä suurta muutosta elämäntapaan kuin perinteinen FIRE. Tämä voi helpottaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä ja elämästä nauttimista.
 4. Työn ja vapaa-ajan tasapaino: Koska Fat FIRE -seuraajat eivät keskity yhtä voimakkaasti säästämiseen ja kulutuksen vähentämiseen, he voivat löytää paremman tasapainon työn, perheen ja vapaa-ajan välillä. Tämä voi auttaa vähentämään stressiä ja parantamaan hyvinvointia.

Mielestäni Fat FIRE -ajatuksen suurin hyöty tulee siitä että se pakottaa ajattelemaan luovasti varallisuuden kasvattamista. Uskon vakaasti että ainoa kestävä tapa luoda massiivinen määrä varallisuutta on luoda massiivinen määrä arvoa muille ihmisille.

Fat FIRE -tavoitteen asettaminen pakottaa etenemään kohti tätä tavoitetta yrittäjyyden, asuntosijoittamisen ja muiden epätyypillisten keinojen kautta. Kun tavoitteena on yli kymmenen miljoonan euron sijoitusomaisuus, perinteinen palkkatyö ei ole enää vaihtoehto.

Fat FIRE elämä

Olen laskenut alle esimerkkibudjetin kuusilapsiselle perheelle, joka on saavuttanut Fat FIRE -tilanteen. Perheen pääasiallinen asunto on 1,2 miljoonaa euroa maksanut omakotitalo Espoossa. Asuntoon on otettu 750 000 euroa asuntolainaa, jonka korko on 6 % vuodessa. Asunnon korjauksiin ja remontointiin on varattu 3 % asunnon hinnasta vuodessa.

Kaikilla perheen lapsilla on kalliit, kehittävät harrastukset. Näitä ovat esimerkiksi jääkiekko, ratsastus, laskettelu, golf ja yksityiset kielitunnit. Perheen musikaalisimmat lapset ovat opiskelijoita musiikkiopistossa. Kaikilla lapsilla on yksityinen terveyskuluvakuutus. Budjetissa on varauduttu siihen, että lastenhoito täytyy kustantaa itse. Lapset käyttävät uutena ostettuja, laadukkaita vaatteita sekä suositusten mukaisia kenkiä.

Budjetissa on panostettu molempien vanhempien terveyteen ja hyvinvointiin. Perheen isällä on oma painonnostovalmentaja ja sekä hän että äiti käyvät kerran viikossa hierojalla. Budjetissa on otettu huomioon tarve ostaa terveyspalvelut yksityiseltä puolelta.

Kun perhe käy lomalla, mukavuudesta ei tingitä. Yöpyminen tapahtuu laadukkaista hotelleissa isoissa huoneissa. Matkoilla on yleensä mukana lapsia hoitamassa perheen teini-ikäinen sukulaistyttö. Lennoilla vanhemmat lentävät perheen pienimmän kanssa bisnesluokassa muiden lasten nauttiessa premium economy -luokan palveluista. Talvisin perhe viettää kaksi viikkoa Levillä.

Perhe syö kotona laadukasta ja terveellistä luomuruokaa. Perhe käyttää paljon erilaisia ruokaboksipalveluita sekä tilaa ravintolaruokaa kotiin Woltin kautta. Perheen juhlissa tarjoilut hoidetaan pitopalvelun kautta.

Perheen kodissa on suuri piha, jossa heillä on oma hyötypuutarha, ulkokuntosali sekä hyvin hoidettu luonnonmukainen piha lasten leikkejä varten. Sekä pihan että talon hoito on ulkoistettu. Äidin apuna kotona käy kodinhoitaja kerran viikossa kahdeksan tunnin ajan.

Perheessä on kaksi käteisellä ostettua uutta ja hyvin varusteltua autoa: Mercedes V ja Audi Q7. Molemmilla autoilla ajetaan useita kymmeniä tuhansia kilometrejä vuodessa.

Fat FIRE -budjetti
Fat FIRE -budjetti

Olen pyrkinyt huomioimaan budjetissa perheen tarpeet ja toiveet, jotta elämästä voidaan nauttia täysillä, samalla kun perhe saavuttaa taloudellisen riippumattomuuden.

Laskin, että Fat FIRE -tilanteessa tarvittavan sijoitusvarallisuuden tulisi olla vähintään 11 000 000 euroa, mikäli tavoitteena on nostaa sijoituksista 290 000 euroa vuodessa.

» Lue lisää: Katso paljonko rahaa tarvitsisit taloudelliseen turvallisuuteen

Tämä laskelma perustuu Trinity-tutkimuksen 4 % sääntöön. Trinity-tutkimuksen sääntö on kuitenkin saanut osakseen kritiikkiä, sillä sitä noudattamalla rahat saattavat loppua kesken 50 % todennäköisyydellä.

Konservatiivisempi ja nykyään suositeltu 2,8 % sääntö tarkoittaisi, että sijoitusvarallisuuden tulisi olla noin 15 700 000 euroa vuotuisten 290 000 euron nostojen turvaamiseksi.

Fat FIRE edellytykset
Fat FIRE edellytykset

Minä ja FAT Fire

Olen viimeisen parin vuoden aikana miettinyt paljon mitä omat arvoni ovat, millaista elämää haluan elää, millaisen lapsuuden haluan tarjota lapsilleni ja toisaalta millaista esimerkkiä haluan näyttää heille.

Uskon vakaasti, että kasvun ajattelutapa (engl. growth mindset) on paljon parempi kuin kiinteä ajattelutapa (engl. fixed mindset). Kasvun ajattelutapa rohkaisee ihmisiä näkemään kyvyt ja älykkyyden kehittyvinä ominaisuuksina, jotka voivat parantua harjoituksen ja kokemuksen kautta.

Kasvun ajattelutapa kannustaa lapsia yrittämään, oppimaan virheistään ja kehittämään itseään. Kasvun ajattelutapa auttaa lapsia kohtaamaan haasteita ja epäonnistumisia ennemmin mahdollisuuksina oppia ja kasvaa, kuin esteinä tai merkkeinä omasta riittämättömyydestä.

Seuraava taloudellinen tavoitteeni on saavuttaa 25 000 000 € sijoitusvarallisuus. Tästä 15 000 000 € olisi Fat FIRE -käytössä indeksiosuusrahastojen tuotto-osuuksissa ja loput 10 000 000 € indeksiosuusrahastojen kasvuosuuksissa.

Tavoitteeni on asetettu korkealle, mutta uskon vakaasti, että se on saavutettavissa.

Olen aina nauttinut haasteista, koska ne kannustavat minua ylittämään itseni, oppimaan uutta ja tarttumaan tilaisuuksiin. Minulle Fat FIRE on väline ja varallisuus seurausta arvon luomisesta muille.

» Lue lisää: Minieläkkeen huonot puolet

Lue lisää

Kun säästäminen ei kannata (koska efektiivinen marginaalivero)

Perheeni tarvitsee pian uuden auton. Koska en halua ottaa autoa varten lainaa, aion maksaa uuden autoni antamalla vanhan autoni vaihdossa ja antamalla välirahan käteisenä. Budjetti seuraavalle autolleni on 45 000 euroa. Saan vanhasta autostani vaihdossa 15 000 euroa, joten minun (tai meidän) pitäisi säästää 30 000 euroa.

Suuremman palkan kautta säästäminen

Olen nostanut omasta yrityksestäni palkkaa 15 500 euroa vuodessa. Koska lisätulojen saaminen nykyisestä yritystoiminnasta on haastavaa, mietin siirtymistä takaisin palkkatöihin. Voisin mennä esimerkiksi takaisin IT-hommiin valtiolle. Palkkani olisi tällöin 4000 euroa kuukaudessa eli 50 000 euroa vuodessa. Verotaulukon mukaan tästä jäisi käteen 34 180 euroa vuodessa eli 20 000 euroa nykyistä enemmän. Muiden menojen pysyessä samana rahat autoon olisi säästetty 1,5 vuodessa.

Ongelmaksi tulee kuitenkin efektiinen marginaaliverotus.

Marginaalivero ja efektiivinen marginaalivero

Muistutuksena marginaalivero tarkoittaa sitä veroa, jonka maksan yhdestä ansaitusta lisäeurosta. Jos marginaaliveroasteeni on 35 % ja palkkani nousee eurolla, tuloveroni nousevat 35 sentillä ja nettotuloni 65 sentillä.

Efektiivinen marginaalivero ottaa huomioon pelkkien verojen lisäksi myös veroluonteiset sosiaaliturvamaksut.

Pienituloisten henkilöiden (kuten minun) efektiivinen marginaaliveroaste on lähes sata prosenttia tai jopa yli sata prosenttia. Tällöin henkilön ansaitsemat lisätulot vähentävät käteen jääviä nettotuloja. Taloustieteessä tätä tilannetta tutkitaan kannustinloukuksi. Arkikielelle käännettynä munulla on v****mainen ongelma.

Efektiivisen marginaaliveroasteen laskeminen

Oman efektiivisen marginaaliveroasteeni laskemiseksi minun piti tehdä kolme asiaa:

 1. Laskea oma veroprosenttini eri palkkatulon tasoilla
 2. Selvittää meidän perheen tulosidonnaisten tukien laskentakaavat
 3. Yhdistää nämä kaksi yhdeksi isoksi laskentataulukoksi

Olen käynyt joskus laskemassa vastaavaa harjoitusta varten omat oikeat veroprosenttini eri palkkatulon tasoilla sadan euron välein. Minulla ei kuitenkaan riittänyt tällä kertaa hermot tähän joten kävin hakemassa tiedot suoraan veronmaksajien keskusliiton taulukoista.

Meidän perheen tulosidonnaisten tukien laskentakaavojen selvittäminen näytti ensin hieman hankalalta. Kuten kaikki tietävät, viranomaisten kaavoissa on typerä määrä erilaisia muuttujia, jotka riippuvat perheen tilanteesta. Selvitin tämän lopulta niin että annoin kaiken tarvittavan lakitekstin ja säädöstekstit ChatGPT:n nelosversiolle ja pyysin sitä muodostamaan näiden pohjalta laskukaavat suoraan Exceliin meidän perheelle.

Kun laskukaavat olivat valmiina, tein näistä jumalattoman koontitaulukon, jossa muokkasin tulotasoani sadan euron välein ja laskin ulos efektiivisen marginaaliveroasteen. Lopputuloksesta muodostin kauniin käppyrän, joka näkyy alla (taulukko 1).

Efektiivinen marginaalivero
Taulukko 1. Efektiivinen marginaaliveroasteeni eri tulotasoille

Tilanne on hämmentävän lähellä sitä tilannetta, mitä olen ajatellutkin. Koen kuitenkin melkoista helpotusta siitä että tein tämän harjoituksen.

Minimitulot (0-15000 euroa)

Kuten arvata saattaaa, alle 15 000 euron palkkatuloista jää käytännössä kaikki käteen. Jos olisin ansainnut aiemmin 7000 euroa ja voisin nyt ansaita 10 000 euroa, minulta ei vietäisi mitään tuloja pois. Tämä on luonnollista, koska n. 15 000 euron tuloja pidetään Suomessa minimituloina. Tämän alle jäävillä tuloilla saa yleensä kaikki mahdolliset ansiosidonnaiset tuet ja mahdollisesti vielä toimeentulotukea päälle tukemaan perheen taloutta.

Pienet tulot (15000-25000 euroa)

Pienituloisena efektiivinen marginaaliveroasteeni pysyisi vielä suhteellisen järkevänä ollen noin 35 %. Minun olisi yllättävän kannattavaa tehdä yksi päivä palkkatöitä viikossa.

Keskiluokkaiset tulot (25000-75000 euroa)

Mikäli palkkatuloni nousisi yli 25 000 euron vuodessa, efektiivinen marginaaliveroasteeni menee täysin typeräksi (taulukko 2).

Ansiotulot (€) EMTR (%)
23 000,00 € 35%
24 000,00 € 56%
25 000,00 € 69%
26 000,00 € 69%
27 000,00 € 69%
28 000,00 € 74%
29 000,00 € 76%
30 000,00 € 76%
31 000,00 € 76%
32 000,00 € 76%
33 000,00 € 72%
34 000,00 € 71%
35 000,00 € 71%
36 000,00 € 71%
37 000,00 € 74%
38 000,00 € 82%
39 000,00 € 82%
40 000,00 € 82%
41 000,00 € 82%
42 000,00 € 82%
43 000,00 € 82%
44 000,00 € 82%
45 000,00 € 82%
46 000, € 82%
47 000,00 € 82%
48 000,00 € 76%
49 000,00 € 49%
50 000,00 € 50%

Yli 30 000 euron vuosituloillaefektiivinen marginaaliveroasteeni on jo 76 %. Yli 40 000 euron päälle mentäessä minulle jäisi käteen ansaitsemastani lisäeurosta 18 senttiä.

Ymmärrän että Suomessa halutaan tasata varsinkin lapsiperheiden tulotasoja mutta onhan tämä samalla aika absurdi tilanne. Taloudellinen insentiivini lisätulojen ansaitsemiseen on melko vähäinen. Hyöty suuremmista tuloista tulisi lähinnä suuremman eläkekertymän kautta.

Lopputulos

Äkkiseltään siis näytti siltä että jos menisin 15 500 euroa vuodessa ”ansaitsevasta” yrittäjästä palkkatöihin, jossa humalat ja maltaat olisivat paremmassa hyötykäytössä ja ansaitsisin 50 000 euroa vuodessa, minulle jäisi käteen 20 000 euroa nykyistä enemmän rahaa.

Ansiosidonnaisten tukien muutokset laskettuani kuitenkin huomasin että bruttotulojeni kasvaminen 35 000 eurolla vuodessa lisäisi nettotulojani vain 10 000 eurolla vuodessa. Korvaukseni menetetystä vapaa-ajasta olisi 5 €/tunti.

Taidanpa kehitellä jotakin muuta.

Lue lisää
Clean Drop -kalkinpoistojauhetta Hämeenlinnan Prismassa

Älä tee tätä virhettä Moccamaster kahvinkeittimen puhdistamisessa

Moccamaster kalkinpoistojauhe Prisman verkkokaupassa
Moccamaster kalkinpoistojauhe Prisman verkkokaupassa

Oletko käyttänyt Moccamasterin puhdistamiseen sitruunahappoa tai Clean Drop -kalkinpoistojauhetta?

Moccamasterin valmistajan mukaan Moccamasterin suomenkielisillä sivuilla suositeltu ja Moccamasterin nimellä Suomessa myytävä Clean Drop -kalkinpoistojauhe:

 1. voi tuhota Moccamaster-keittimen
 2. jättää kahviin pysyvästi pahan jälkimaun
 3. aiheuttaa ongelmia Moccamaster-keittimen toiminnassa

Clean Drop -kalkinpoistojauhe on sitruunahappoa, mitä ei tulisi käyttää Moccamasterin puhdistamiseen.

Avaan vähän taustaa.

Avovaimoni ehdotti pari viikkoa sitten että ostaisimme uuden kahvinkeittimen. Nykyisellä keittimellä keitetyssä kahvissa on kuulemma paha jälkimaku eikä laite toimi oikein.

En itse juo kahvia mutta aloin selvitellä Googlesta mikä olisi paras kahvinkeitin. Lähes kaikki sivut sanoivat samaa. Paras kahvinkeitin on Moccamaster.

Meidän nykyinen keitin on juuri tämä Moccamaster.

Kysyin avovaimoltani onko kahvinkeitintä puhdistettu. Kyllä, Moccamasterin omien ohjeiden mukaisesti.

En halunnut investoida 250 euroa uuteen keittimeen, joten ajattelin vielä kokeilla puhdistamista itse. Koska en halunnut tuhota kallista laitetta, aloin selvittää miten oikeaoppinen puhdistus tapahtuu.

Kirjoitin Googleen ”cleaning your Moccamaster” ja päädyin Moccamasterin Youtube-kanavalle. Moccamasterin Youtube-kanavalta löytyikin video siitä miten Moccamasterista voi poistaa kalkin ja puhdistaa sen.

Moccamasterin oma ohjevideo Youtubessa
Moccamasterin oma ohjevideo Youtubessa

Moccamasterin ohjevideossa sanotaan seuraavasti (käännös minun):

Aloitetaan kalkinpoistosta. Vedessä on kalkkia ja haluat tai ei, se kertyy kahvinkeittimesi sisällä olevaan lämmityselementtiin tukkien sen. Oikean tuotteen käyttäminen on supertärkeää. Markkinoilla on muita tuotteita, jotka voivat vahingoittaa kuparista lämmityselementtiä kahvinkeittimen sisällä aiheuttaen epämiellyttävän jälkimaun.

Me [Moccamasterilla] suosittelemme käyttämään Durgolin Universal Descaler -tuotetta. Se on turvallisin vaihtoehto sinulle, kahvinkeittimellesi sekä ympäristölle.

Videon toisessa osassa suositellaan käyttämään Clean Drop -puhdistusainetta varsinaiseen puhdistamiseen.

Aloin etsiä näitä videolla suositeltuja puhdistustuotteita Googlen avulla. Nopean haun perusteella vaikutti siltä että tätä Durgol Universal Descaler -tuotetta ei myydä Suomessa.

Sen sijaan esimerkiksi Prismassa myydään Moccamasterin nimellä Clean Drop -kalkinpoistojauhetta. Tämä vaikutti minusta hieman oudolta. Jos Clean Drop myy myös kalkinpoistojauhetta, miksi Moccamaster suosittelee eri valmistajan tuotetta kalkinpoistoon?

Nappasin kuitenkin polkupyöräni varastosta ja poljin Prismaan. Myyjän ystävällisellä avustuksella löysin hyllyn, jossa kahvinkeitinten varaosat ja puhdistusaineet olivat myynnissä.

Clean Drop -kalkinpoistojauhetta Hämeenlinnan Prismassa
Clean Drop -kalkinpoistojauhetta Hämeenlinnan Prismassa

Kuten oheisesta kuvasta näkyy, Clean Drop -kalkinpoistojauhetta on myynnissä Moccamasterin nimellä Hämeenlinnan Prismassa.

Minulla on tapana lukea tuoteselosteet. Käänsin pussin ja katsoin mitä tämä Clean Drop -kalkinpoistojauhe on.

Clean Drop -kalkinpoistojauheen tuoteseloste
Clean Drop -kalkinpoistojauheen tuoteseloste

Tuoteselosteen mukaan Clean Drop -kalkinpoistojauhe on sitruunahappoa. Yhdessä pussissa on sitruunahappoa 40 grammaa. Prisma pyysi yhdestä pussista 9,95 euroa.

Mielestäni vajaa kymmenen euroa 40 grammasta sitruunahappoa on kiskurihinta. Marssinkin leivontaosastolle ja ostin 700 gramman purkin Golden Star -sitruunahappoa hintaan 6,95 euroa.

Varmistaakseni etten tee mitään tyhmää, menin vielä tänä aamuna Moccamasterin sivuille etsimään lisää tietoa laitteen puhdistamisesta.

Päädyin alla näkyvälle sivulle.

Moccamaster varoittaa käyttämästä sitruunahappoa laitteen puhdistamiseen
Moccamaster varoittaa käyttämästä sitruunahappoa laitteen puhdistamiseen

Käännettynä tuossa lukee seuraavasti:

Kalkinpoisto kaikista vettä käyttävistä kodinkoneista on tärkeää, koska se pidentää Moccamasterin käyttöikää ja laatua.

Suosittelemme Durgolin kalkinpoistoaineen käyttöä 100 kahvinkeiton jälkeen (kun yksi pakkaus suodatinpaperia on käytetty) tai kun vesisäiliön sisällä oleva lasiputki samenee.

Emme suosittele etikan tai sitruunahapon käyttöä kalkinpoistoon, koska ne voivat vahingoittaa konetta, jättää epämiellyttävän jälkimaun tai aiheuttaa ongelmia Moccamasterin mekaanisissa osissa.

HUOM: Vältä käyttämästä runsaasti sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita, kuten biohajoavia kalkinpoistoaineita.

Sitruunahappo voi aiheuttaa kemiallisen reaktion lämmityselementtin kuparin kanssa, mikä johtaa pysyvään pahaan makuun.

Jos olet jo käyttänyt runsashappoista kalkinpoistoainetta, puhdista kone useita kertoja soodaliuoksella, sillä se neutraloi sitruunahapon vaikutuksen, ja huuhtele useita kertoja vedellä.

Hetkinen.

Jos sitruunahapon puhdistaminen Moccamasterin puhdistamisessa on kiellettyä, miksi Prisma myy Moccamaster-nimellä sitruunahappoa?

Menin Moccamasterin suomenkielisille sivuille.

Moccamasterin suomalainen maahantuoja suosittelee kalkinpoistoon Clean Drop -kalkinpoistojauhetta
Moccamasterin suomalainen maahantuoja suosittelee kalkinpoistoon Clean Drop -kalkinpoistojauhetta

Mitä ihmettä.

Tilanne on seuraava:

 • Moccamasterin suomenkieliset sivut suosittelevat käyttämään Moccamasterin puhdistamiseen Clean Drop -kalkinpoistojauhetta.
 • Clean Drop -kalkinpoistojauhe on tuoteselosteen perusteella 100 % sitruunahappoa.
 • Moccamasterin englanninkielisten sivujen mukaan Moccamasterin puhdistamiseen ei saa käyttää sitruunahappoa, koska se tuhoaa keittimen.

Olemme käyttäneet oman Moccamasterimme puhdistamiseen Moccamasterin suosittelemia aineita. Kahvinkeittimellämme valmistetussa kahvissa on paha jälkimaku.

Moccamasterin Suomessa suosittelema aine on sitruunahappoa. Moccamasterin valmistajan mukaan sitruunahapon käyttäminen Moccamasterin puhdistamiseen tuhoaa laitteen sisällä olevan kuparisen lämmityselementin, mikä aiheuttaa kahviin pahan jälkimaun.

Voiko oikeasti olla niin että Moccamasterin maahantuoja suosittelee käyttämään laitteen puhdistamisessa aineita, jotka tosiasiassa tuhoavat kahvinkeittimen? Onko Moccamasterin ohjeistus muuttunut mutta tieto ei ole yltänyt Suomeen asti? Onko tuo Clean Drop -kalkinpoistoaine oikeasti jotakin muuta kuin tuoteselosteen mukaista sitruunahappoa?

Yritin ottaa yhteyttä laitteen maahantuojaan, mutta heillä ei ole asiakaspalvelunumeroa. Laitoinkin tästä kysymyksen laitteen valmistajalle. 

Koska asia vaivasi minua, soitin Moccamasterin Suomen pääkonttoriin. He kertoivat että verkkosivujen suomenkieliset ohjeet tulevat heille Skandinavian pääkonttorilta. Virhe ei siis ole tapahtunut Suomen päässä. Puhelimessa ollut henkilö meni puhelun aikana Moccamasterin englanninkielisille sivuille ja oli selkeästi melko yllättynyt lukemastaan.

Hän kertoi että tämän Clean Drop -kalkinpoistoaineen valmistus on lopetettu vuodenvaihteessa. He kehottivat minua olemaan yhteydessä ohjeistuksen osalta Skandinavian pääkonttoriin sekä ohjeiden sisällön osalta laitteen valmistajaan Hollantiin. He kertoivat myös olevansa yhteydessä SOK:hon siitä että Clean Drop -puhdistusainetta ei enää myytäisi Moccamasterin nimellä.

Soitin seuraavaksi Hollantiin, joka avasi tämän umpisolmun.

Moccamasterin Hollannin myyntikonttori kertoi että Moccamaster havaitsi joitakin vuosia sitten tämän sitruunahapon käyttöön liittyvän ongelman. Tämän vuoksi he alkoivat suositella Moccamasterin puhdistamiseen Durgolin ainetta sekä kielsivät sitruunahapon käytön Moccamasterin puhdistamisessa. Toisin kuin sitruunahapon, tämän kyseisen aineen käyttö ei vahingoita Moccamasterin kuparisia elementtejä.

Moccamasterin Hollannin myyntikonttori osasi myös kertoa että he ovat tietoisia siitä että joissakin maissa myydään edelleen Moccamaster-kahvinkeittimiä, joiden käyttöohjeessa on tämä virheellinen suositus sitruunahapon käytöstä.

Kaiken tämän selvittelyn lopputulos kuitenkin oli:

Älä käytä Moccamasterin puhdistamiseen sitruunahappoa.

(Ja kyllä, esimerkiksi Prismassa myytävä Clean Drop -kalkinpoistoaine on siis sitruunahappoa ja voi tuhota Moccamasterin lämmityselementin)

Saa nähdä millä tahdilla tämä tieto sitruunahapon haitallisuudesta siirtyy Moccamasterin suomenkielisille verkkosivuille sekä Suomessa myytävien laitteiden käyttöohjeisiin.

Nyt kun vielä keksisin mitä teen tälle meidän Moccamasterille.

Lue lisää

Pidentääkö kahvinjuonti elinikää (vaiko sittenkin suuret tulot)?

Tämä blogi käsittelee talousasioita ja suuri osa lukijoistani löytää tiensä tänne hakukoneiden kautta. Hakukoneista suurin on Google. Google on asettanut meille bloggaajille tiettyjä laatustandardeja, joiden mukaan Google päättää mitkä blogit pääsevät hakutuloksiin ja mitkä eivät. Yksi näistä laatustandardeista on nimeltään YMYL (Your Money Your Life).

YMYL on sisältöä, joka esitettynä väärin, ei-totuudenmukaisesti tai petollisesti voi vaikuttaa suoraan lukijoiden onnellisuuteen, terveyteen, turvallisuuteen tai taloudelliseen vakauteen.

YMYL-kategorian alle menevistä aihealueista tärkeimpiä ovat talous ja terveys.

Tällaista sisältöä voivat kirjoittaa vain asiantuntijat, joilla on aiheesta riittävä asiantuntemus.

Avasin äsken Ylen nettisivut ja törmäsin uutiseen siitä miten uuden tutkimukseen mukaan kahvinjuonti pidentäisi elinikää. Uutisen otsikko oli: ”Ilouutisia kahvinystäville: Sokeroitukin kahvi lykkää kuolemaa, kertoo uusi tutkimus”.

Uutinen alkaa:

Suomalaisten rakastamassa juomassa näyttää piilevän erityisiä voimia. Tuore tutkimus kertoo, että kahvinjuonti saattaa lykätä kuolemaa. Se vahvistaa jo aiempien tutkimusten tuloksia.

Tällä kertaa ilouutisia saavat myös sokeroidun kahvin juojat. Hekin hyötyvät uuden tutkimuksen mukaan kahvinjuonnista.

Kohtuullisia määriä sokerilla makeutettua kahvia nauttivien kuolemanriski oli 30 prosenttia pienempi kuin heidän, jotka eivät juoneet kahvia. Makeuttamatonta kahvia juovien riski laski 16–29 prosenttia.

Yleisradio on verorahoitteinen mediayhtiö, jonka pitäisi tuottaa meille suomalaisille laadukasta ja luotettavaa journalismia.

Jos uusista, tieteellisistä tutkimuksista halutaan uutisoida laadukkaasti ja luotettavasti, pitäisi niitä tarkastella kriittisesti.

Tällaista tutkimusta tarkastellessa yksi ensimmäisiä kysymyksiä on onko kahvinjuonti toiminut todellisuudessa proxy-muuttujana jollekin toiselle selittävälle muuttujalle, joka puuttuu mallista?

Tämän kyseisen tutkimuksen tietokantana on ilmeisesti käytetty UK Biobank -nimistä tietokantaa, johon on kerätty tietoa yli puolen miljoonan britin geeneistä, elämäntyylistä ja terveydestä. Tästä kannasta tutkimuksen tehneet kiinalaiset tutkijat ottivat 171 000 henkilön otoksen.

Tutkimuksessa kontrolloitavia muuttujia olivat henkilöiden ikä, sukupuoli, etninen tausta, koulutustaso, tupakointi, liikunnan määrä, painoindeksi sekä ruokavalio.

Mikä terveyttä selittävä muuttuja puuttui mallissa kontrolloitavien muuttujien joukosta? Aivan, henkilöiden tulotaso.

Kahviin käytetty rahamäärä tulotason mukaan Isossa-Britanniassa
Kahviin käytetty rahamäärä tulotason mukaan Isossa-Britanniassa

Kuten oheisesta kuvasta näkyy, kahviin käytetty rahamäärä korreloi lähes lineaarisesti Isossa-Britanniassa tulotason kanssa.

Jos oletetaan että kahviin käytetty rahamäärä korreloi kahvinkulutuksen kanssa, Ylen uutisoimassa tutkimuksessa on jätetty kontrolloimatta yksi tärkeimpiä henkilön terveydentilaan vaikuttajia muuttujia (l. henkilön tulotaso).

Tässä tutkimuksessa ei havaittu välttämättä mitään muuta kuin että korkeat tulot pidentävät elinikää.

Katsoin vielä huvikseni miten ulkomaiset laatulehdet uutisoivat tästä samasta tutkimuksesta. Alla The Guardian -lehden uutinen.

Guardianin uutinen samasta tutkimuksesta
Guardianin uutinen samasta tutkimuksesta

Guardian on sekä havainnut tutkimuksen suurimman mutan että nostanut sen ingressiin.

Jopa CNN:n alkuperäisessä uutisessa (josta Yle oman uutisensa kopioi) on mainittu tämä ongelma:

There is a limit to the researchers’ adjustments because they didn’t ask about other factors that could affect the results like income level and occupation, she said.

Kun ruokavaliota käsittelevistä tutkimuksista uutisoidaan epätarkasti, ei-totuudenmukaisesti tai harhaanjohtavasti, voi tällä olla suoria, negatiivisia vaikutuksia lukijoiden  terveyteen.

Tällaisenaan Yleisradion uutinen, varsinkin kun siitä puuttuu tämä oleellinen tieto tutkimuksen rajoitteista, vaikuttaa enemmän Pauligin PR-tiedotteelta kuin valtiorahoitteisen mediayhtiön journalismilta eikä se täytä edes meille bloggaajille asetettuja laatukriteereitä.

Lue lisää

Tetherin tilanne näyttää entistä pahemmalta

Kirjoitin tänne vuodenvaihteessa muutaman sanan kryptovaluutta Tetheristä. Kuukausi sitten puhuin kryptovaluuttojen talletuspaosta.

Miksi aihe kiinnostaa minua?

Berkshire Hathawayn Charles Munger on kommentoinut kryptovaluuttoja seuraavasti:

”Yritän välttää elämässäni asioita, jotka ovat typeriä ja pahoja ja jotka saavat minut näyttämään huonolta muihin verrattuna – ja bitcoin on kaikkia näistä kolmesta. Ensinnäkin se on typerä koska sen arvo tulee todennäköisesti menemään nolaan. Se on paha koska se kaivaa maata Yhdysvaltain keskuspankin jalkojen alta… ja kolmanneksi se saa näyttämään meidät hölmöltä Kiinan kommunistiseen johtajaan verrattuna. Hän oli tarpeeksi fiksu kieltääkseen bitcoinin Kiinassa.”

Tällä hetkellä pelottavan suuri osa länsimaisen maailman varallisuudesta on kiinni kryptovaluutoissa. Lisäksi yhtä pelottavan suuri osuus älykkäimmästä ja koulutetuimmasta työvoimastamme käyttää aikansa ja energiansa kryptovaluuttojen parissa. Omaan makuuni tässä on aivan liikaa kaikuja siitä mitä tapahtui Ranskassa Mississippi-kuplan yhteydessä.

Miten tämä liittyy Tetheriin? Tether on vakaavaluutta, jonka päälle suuri osa kaikesta kryptovaluuttoihin liittyvästä on rakennettu.

Omaan silmääni näyttää siltä että yhden tetherin arvo ei vastaa enää yhtä dollaria (jos on ikinä vastannutkaan).

Bloombergin Matt Levinen mukaan Tetherin puskurivarojen suuruus on vaivaiset 0,2 %. Tetherillä on oman ilmoituksensa mukaan varoja 82,4 miljardin dollarin arvosta, joiden tulisi kattaa 82,3 miljardin dollarin vastuut. Näistä vastuista 82,2 miljardia dollaria on liikkeelle laskettua vakaavaluutta tetheriä.

Jos Tetherin varojen arvo laskee yli 0,2 prosenttia, Tether on niin sanotusti veden alla. Nyt kun korot ovat nousseet, käytännössä minkä tahansa varallisuuden arvo on laskenut. Jopa USA:n valtion velkakirjojen arvo on laskenut yli 0,2 % viimeisen kahden kuukauden aikana.

Nyt on kuitenkin ilmennyt että Tether on lainannut melko suuren osan varallisuudestaan tahoille (spekulanteille), jotka ovat antaneet Tetherille lainojensa vakuudeksi kryptovaluuttoja. Tether on lainannut rahaa esimerkiksi kryptovaluuttojen talletusalustalle Celsiukselle, joka taas ei pysty maksamaan rahoja takaisin tallettajilleen.

Oletetaan että maailmalla olisi liikkeellä 100 tetheriä. Tässä tilanteessa tetherin kassassa pitäisi olla 100 dollaria.

Tether on kuitenin lainannut dollareitaan keinottelijoille. Keinottelijat ovat antaneet lainojensa vakuudeksi kryptovaluuttoja. Näiden kryptovaluuttojen arvo on nyt romahtanut.

Oletetaan että Tetherin kassassa onkin nyt vain 80 dollaria.

Jos ihmiset alkavat nostaa tetherinsä ulos, tetherin arvo pysyy dollarissa niin kauan kuin nostettujen tetherien määrä on alle 80 dollaria.

Kuitenkin mitä enemmän dollareita Tetherin kassasta nostetaan, sitä pienemmäksi yhden tetherin arvo käy. Jos tethereitä nostetaan 60 dollarilla, Tetherin kassassa on enää 20 dollaria ja Tetherin vastuut ovat 40 dollaria. Tässä vaiheessa yhden tetherin todellinen arvo on enää 0,50 dollaria.

Tällaista.

Lue lisää

Näin saat makuuhuoneen täysin pimeäksi myös kesällä (ja halvalla)

Olen yrittänyt jo vuosien ajan löytää hyvää ratkaisua makuuhuoneen saamiseksi täysin pimeäksi myös kesällä.

Olen kokeillut muun muassa:

 • uusia sälekaihtimia
 • erilaisia pimentäviä rullaverhoja
 • täysin pimentäviä verhoja
 • sälekaihtimia, pimentäviä rullaverhoja ja vielä näiden päälle laitettuja täysin pimentäviä verhoja

Kokeilin jo opiskelija-asunnossa asuessani pimentää ikkunoita pahveilla ja alumiinifoliolla. Kirjoitin jopa tänne blogiin ohjeen alumiinifolion laittamisesta ikkunoihin.

Olen nyt vuosien kokeilujen jälkeen löytänyt ratkaisun, joka täyttää kaikki omat kriteerini:

 1. Huoneen tulee olla yöllä täysin pilkkopimeä. Haluan että makuuhuoneeni on niin pimeä että en näe edes omaa kättäni. Vaikka netissä väitettäisiin muuta, tämä ei onnistu pimentävillä rullaverhoilla tai Ikean pimennysverhoilla.
 2. Minulla ei ole varaa maksaa satoja tai tuhansia euroja kasetin sisällä kulkevasta pimentävästä rullaverhosta. Haluan saada makuuhuoneen pimeäksi edullisesti.
 3. Haluan että huoneessa on päiväsaikaan valoisaa. Pimennysratkaisun tulee olla poistettavissa helposti päivän ajaksi.
 4. Lisäksi haluan että pimennysratkaisu on energiatehokas. Pimentävät rullaverhot toimivat kunnolla vain jos rullaverhon ulkopuolikin on tumma, jolloin ne lämmittävät etelän suuntaan osoittavan makuuhuoneeni pätsiksi.

Jos minulla olisi rahaa kuin roskaa, hankkisin meille kotiin varmaankin joko Keski-Euroopassa suositut 100 % pimentävät ikkunoidan eteen ulkopuolelle laskettavat metalliset kaihtimet tai Ruotsissa suositut kasettien sisällä kulkevat sälekaihtimet.

Taloudessamme on kuitenkin muutakin käyttöä rahalle, joten ratkaisun tuli olla näitä edullisempi.

Olin jo tilaamassa meille pimennyssuojakalvoja kunnes luin Redditistä että USA:ssa joku oli kehitellyt ikkunoihin 100 % pimentävää, siirrettävää pimennysratkaisua. Tämä ratkaisu oli tarkoitettu lapsiperheiden lomamatkoille.

Aloin miettiä ja kokeilla tämän pohjalta omaa ratkaisuani tähän ongelmaan. Useamman epäonnistumisen jälkeen tahdon esitellä oman ratkaisuni, joka on toiminut loistavasti.

Laitetaan aluksi kuva lopputuloksesta.

Lopputuloksena pimennetty huone
Lopputuloksena pimennetty huone

Etkö näe kuvassa muuta kuin mustaa? Aivan! Koska huone on nyt pilkkopimeä!

Vaihe 1. Mittaa karmiesi koko

Omassa huoneessani ikkunat aukeavat kahdessa osassa. Halusin asentaa pimennyksen näiden kahden ikkunan väliin, joten mittasin ulomman ikkunan karmien leveyden ja korkeuden. Omien karmieni leveys ja korkeus oli 125 cm x 125 cm karmin ulkoreunasta ulkoreunaan.

Vaihe 2. Tee tai teetä karmien kokoinen pimennysverho

Kun karmien koko oli tiedossa, marssin Eurokankaaseen ja pyysin heitä tekemään minulle karmieni kokoisen pimennysverhon.

Valitsin kankaan jonka toinen puoli oli kiiltävän valkoinen ja toinen täysin musta. Valitsemani kangas oli 100 % pimentävä. Testasin tämän vielä kaupassa tehokkaalla taskulampulla. Koska yhtään valoa ei tullut verhon läpi, olin tyytyväinen.

Tämän jälkeen pyysin heitä ompelemaan verhon yhteen reunaan 5 cm leveän mustan tarranauhan pehmeää puolta (tarranauha 5 cm ommeltava pehmeä puoli musta).

Pimennysverhon yläreunaan 5 cm leveää pehmeää puolta ommeltavasta tarranauhasta
Pimennysverhon yläreunaan 5 cm leveää pehmeää puolta ommeltavasta tarranauhasta

Pimennysverhon kolmelle muulle sivulle pyysin ompelemaan 2 cm leveän mustan tarranauhan pehmeää puolta.

Tarranauhat ommeltiin pimennysverhon valkoiselle puolelle (ulkopuolelle).

Vaihe 3. Kiinnitä tarranauhan koukkupuoli karmeihin

Ompelutyötä odotellessa marssin Motonetiin ostamaan liimattavan tarranauhan koukkupuolta. Leikkasin tästä noin 10 cm palaset.

Meidän ikkunat aukeavat kahdessa osassa, joten kiinnitin nämä ulomman karmin sisäpintaan.

Nämä ikkunat osoittavat etelään ja kesäkuumalla lämpötila nousi niin korkeaksi että tarranauhan liima suli. Tämän seurauksena verho tippui karmista. Verhon tippuessa tarranauhan lämmin liima tarttui pimennysverhooni pilaten sen.

Vahingosta viisastuneena niittasin tarranauhan kiinni karmiin niittipistoolilla.

Tarranauhan koukkupuolta karmeissa
Tarranauhan koukkupuolta karmeissa

Vaihe 4. Tarkista ompelutyön lopputulos

Kun muutama päivä oli kulunut, sain Eurokankaalta viestin että pimennysverhon ompelutyö oli valmis.

Tarranauhat ommeltuna pimennysverhoon
Tarranauhat ommeltuna pimennysverhoon

Vaihe 5. Kiinnitä pimennysverho karmeihin

Viimeisenä vaiheena on kiinnittää pimennysverho karmeihin. Syy siihen miksi verhon ylälaidassa on 5 cm leveää tarranauhaa on että jotkut pimennyskankaat ovat painavia. Käyttämällä 5 cm leveää tarranauhaa ylälaidassa verho ei pääse tippumaan omalla painollaan tarranauhasta. Sivuille ja alaosaan riittää kokemukseni mukaan kapeampikin nauha.

Pimennysverho kiinnitettynä karmiin
Pimennysverho kiinnitettynä karmiin

Tässä oma vinkkini huoneen saamiseksi täysin pimeäksi.

Ikkunan koosta, valitusta kankaasta, käytetystä tarranauhasta ja kerralla ostettavien verhojen määrästä (jos teetät verhot) riippuen yhden ikkunan pimennysverhon hinnaksi tulee noin 35-50 euroa.

Tämä ratkaisu on toiminut meillä loistavasti nyt toista kesää. Illalla avaan karmin ja asennan pimennysverhon paikalleen. Päivän ajaksi otan yleensä verhon pois.

Jos päivästä on tulossa todella kuuma, jätän verhon kuitenkin paikalleen. Tällöin se estää päivän aikana huoneen lämpenemistä kokemukseni mukaan useilla asteilla ja vähentää iltaista huoneen viilentämisen tarvetta.

Ainakin omaa mieltäni lämmittää suuresti että tämä ratkaisu lisää myös energiatehokkuutta ja edesauttaa osaltaan ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Miksi et laittanut tarranauhaa kiinni sisäpuolen karmiin?

Kokeilin tätä yhden kesän verran. Käytämme kuitenkin talvella ikkunoissa tavallisia verhoja. Karmeissa ollut tarranauhan koukkupuoli repi tavalliset verhomme rikki.

Jos koukkupuoli rikkoi tavalliset verhot, miksi et laittanut karmiin kiinni pehmeää puolta?

Jos pimennysverhossa oli koukkupuolta kiinni, ne rikkoivat itsensä pyykinpesukoneessa pestäessä.

Miksi niittasit tarranauhan kiinni?

Huonolaatuisemman tarranauhan liima petti keskikesällä. Tarranauhan liiman pettäessä yhdet verhot tahriintuivat liimaan niin että niitä ei saanut enää puhdistettua.

Tiukempi tarranauha taas upposi karmiin niin tiukasti että kun tarranauha piti irrottaa karmista maalauksen ajaksi, tarraan jäi kiinni säpäleitä karmista.

Miksi verhon yläreunassa on 5 cm kaistale tarranauhaa?

Suuremmissa ikkunoissa 2 cm tarranauha ei vaikuttanut kestävän verhon painoa.

Miksi et käytä vain tavallisia pimennysverhoja?

Kokeilin (lähes) kaikkia muita mahdollisia ratkaisuja mutta pystyin nukkumaan pimennysverhojen ja pimentävien rullaverhojen kanssakin kesäisin vain 3-4 tuntia yössä. Jotta nukun, huoneen täytyy olla täysin pimeä.

Pystyn nukkumaan kesälläkin vaikka huoneeni olisi hieman valoisa. Miksi näkisin tämän vaivan?

Tutkimusten mukaan ihmiset ovat erittäin herkkiä pienellekin määrälle valoa yöllä. Vaikka valo ei olisikaan niin kirkas että se pitäisi meidät hereillä, voi se silti vähentää unen laatua. Tällä voi olla merkittäviä vaikutuksia siihen miten palauttavaa uni on ja tätä kautta taas kokonaisterveyteen.

Yöuni on täysin palauttavaa vasta siinä vaiheessa kun huone on nukkuessa täysin pimeä. Pienikin määrä valoisuutta huoneessa yöaikaan on uusimpien tutkimuksien valossa kytköksissä  masennukseen.

Esimerkiksi eräässä Japanissa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin että jos huoneen valoisuus oli nukkuessa viisi luksia tai enemmän, koehenkilöiden todennäköisyys sairastua masennukseen kasvoi kahden vuoden seuranta-ajan aikana 65 %.

Viisi luksia valoa on muuten paljon, paljon vähemmän kuin tyypillisen tavallisilla pimennysverhoilla pimennetyn suomalaisen makuuhuoneen valoisuus kesäyönä.

Lue lisää

Kryptovaluuttojen talletuspako

Kirjoitin tänne blogiin joulukuussa vakaavaluuttoihin (engl. stablecoin) liittyvistä riskeistä:

Kupla pysyy pystyssä niin kauan kuin ihmiset uskovat että yhden Tetherin arvo on yksi dollari. Näin kauan kuin tämä usko säilyy, ihmiset eivät kryptovaluuttojen arvon romahtaessa kotiuta voittojaan markkinapaikoilta fiat-valuutoiksi vaan heille riittää että he näkevät että heidän kryptovaluuttansa ovat muuttuneet markkinapaikan käyttöliittymässä Tetherin kaltaiseksi stablecoin-valuutaksi.

Vakaavaluuttojen ideana on olla fiat-valuuttojen korvike kryptomaailmassa. Vakaavaluutat on kiinnitetty yleensä dollariin. Esimerkiksi yhden Tetherin arvon pitäisi vastata yhtä USA:n dollaria. Sen sijaan että käyttäjä kotiuttaisi kryptovaluutoista tulleet voitot pankkitililleen fiat-valuutaksi, voi hän vain vaihtaa kryptovaluutan vakaavaluuttaan.

Minua huoletti (ja huolettaa edelleen) ajatus siitä että ihmiset voivat ajatella että vaihtamalla vaikkapa jonkin vaihtoehtovaluutan (engl. altcoin) vakaavaluutaksi, he olisivat poistuneet kryptomarkkinoilta. Näinhän ei tietenkään ole. Vakaavaluutatkin ovat kryptovaluuttoja.

Nyt tämä riski näyttää toteutuneen TerraUSD (UST) -nimisen vakaavaluutan osalta. Tämän kirjoitushetkellä yhden TerraUSD:n arvo on käynyt hetkellisesti vain 30 sentissä.

Mielenkiintoista nähdä miten tilanne kehittyy. Itse näen näillä uutisilla kolme potentiaalista seurausta:

 1. Pyrkimykset ylläpitää TerraUSD:n arvoa voivat johtaa bitcoinin arvon rajuunkin heikkenemiseen.
 2. Bitcoinin arvon laskiessa ja vakaavaluuttojen luottamuksen heikentyessä ns. vähittäisasiakkaat (engl. retail) pyrkivät poistumaan takaoven kautta pois kryptovaluuttojen markkinapaikoista aidoksi fiat-valuutaksi.
 3. Tämä voi aiheuttaa heijastusvaikutuksia kaikkiin kryptovaluuttoihin kytköksissä oleviin sijoituskohteisiin.

Jos minulla olisi tällä hetkellä mitä tahansa vakaavaluuttaa, haluaisin todennäköisesti vaihtaa rahani joko bitcoiniin (jos luottaisin siihen arvon säilyttäjänä) tai fiat-valuutaksi.

Lisäksi seuraan jännityksellä miten Tether (USDT) selviää tästä mahdollisesti edessä olevasta myrskystä.

Ps. On myös mielenkiintoista nähdä mitkä tahot tulevat UST:n avuksi. Kryptovaluutat alkavat kuitenkin olla ainakin osittain liian isoja kaatumaan (engl. too big to fail).

Lue lisää

Kryptovaluuttojen veroilmoitus

Olen tehnyt nyt pari päivää veroilmoitustani vuodelta 2021. Osana tätä ilmoitusta minun pitää ilmoittaa virtuaalivaluutoista saadut tulot.

Verottajan ohjeen mukaan virtuaalivaluutan käytöstä saadut voitot ja tappiot tulee laskea Verohallinnon FIFO-laskurilla. Verohallinnon mukaan heidän laskurinsa käyttää FIFO-periaatetta (First In – First Out), jonka mukaan virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.

Tämä Verohallinnon laskuri on käytännössä Excel-tiedosto, jonne kaikki tapahtumat tulisi lyödä sisään.

Verohallinnon FIFO-laskuri
Verohallinnon FIFO-laskuri

Minulla oli tapahtumia sekä Coinmotionissa että Binancessa.

Latasinkin aluksi Coinmotionista kaikki omat tapahtumani. Tämä oli melko selkeä prosessi ja tapahtumien asettaminen Verohallinnon laskuriin onnistui suhteellisen kivuttomasti.

Binancen kohdalla prosessi ei ollutkaan enää ollenkaan näin yksinkertainen. Minulla meni muutama tunti pelkästään siinä että sain tapahtumani ulos Binancesta. Ensin minun piti pyytää että Binance luo tililleni historian. Tämän jälkeen menin (desktop-versiossa) Trade history -välilehdelle. Painoin tuolla Export-nappia, jonka takaa pystyin valitsemaan Beyond 6 months – Custom. Asetin täällä aikaväliksi viime vuoden ja tilasin raportin Generate-napilla. Vajaan puolen tunnin odottelun jälkeen sain viestin että raportti oli valmis. Raportti piti käydä lataamasta samojen toimenpiteiden takaa.

Virtuaalivaluuttojen kauppojen lataaminen (Binance)
Virtuaalivaluuttojen kauppojen lataaminen (Binance)

Verottajan laskuriin pitäisi merkitä kaikki virtuaalivaluuttojen ostot ja myynnit. Lisäksi voitto tai tappio pitäisi laskea erikseen jokaisesta verovuoden myyntitapahtumasta eli aina kun olet vaihtanut virtuaalivaluuttaa toiseen valuuttaan tai käyttänyt sitä ostoksiin.

Minulla oli kuitenkin tapahtumia Binancessa niin paljon että näiden tietojen syöttämisessä tuonne Verohallinnon laskuriin olisi mennyt ikä ja terveys.

Luin kuitenkin Facebookin Bitcoin ja kryptovaluutat -ryhmästä vinkin ohjelmasta nimeltään Koinly. Tänne pystyy lataamaan suoraan omat transaktionsa joko suoraan lohkoketjusta tai eri virtuaalivaluuttojen osto- ja myyntialustoista.

Esimerkiksi Binancessa voi luoda oman profiilin kautta kohdasta API Management erillisen Tax reporting -avaimen sekä tälle salatun avaimen. Syöttämällä nämä Koinly-palveluun sisälle, kaikki Binancen tapahtumat siirtyvät suoraan Koinlyn palveluun.

Kun omat osto- ja myyntitapahtumat on ladattu kaikilta alustoilta sekä mahdollisesti lohkoketjuista Koinlyn palveluun, Koinly näyttää paljonko tapahtumista on syntynyt voittoa tai tappiota.

Jo palvelun ilmaisesta versiosta on kuitenkin suuri apu omien tapahtumien järjestämisessä.

Mikäli niin haluaa, Koinlyn kautta voi myös ostaa valmiiksi täytetyt veroilmoituslomakkeet. Tehtyjen kauppojen määrästä riippuen valmiin veroilmoituksen hinta vaihtelee  kirjoitushetkellä 49 – 279 dollarin välillä.

 

Koinly käyttöliittymä
Koinly käyttöliittymä

Linkki: Liity ilmaiseksi Koinlyn käyttäjäksi (palvelu ei kysy liittyessä luottokorttia)

Lue lisää

Vuoden ruokavarasto

Kerron tässä jutussa mitä pitää ottaa huomioon jos haluaa varastoida ruokaa vuodeksi.

Kolmen kuukauden kotivara voi vielä olla täydellinen kaikilta ravintoarvoiltaan ja sisältää maukkaita, arkisia raaka-aineita. Vuoden ruokavarasto lähinnä mahdollistaa elintoimintojen ylläpitämisen äärimmäisessä katastrofitilanteessa.

Vuoden ruokien varastoiminen on varautumisen viemistä äärimmäisyyksiin. Toivon kuitenkin että tästä jutusta saa ajatuksia ruoan säilytykseen yleisesti, ruokahävikin vähentämiseen sekä hieman pienemmänkin kotivaran rakentamiseen.

Vuoden kotivaraa miettiessä huomioon otettavia asioita ovat eri ruoka-aineiden säilyvyys, tärkeiden ravintoaineiden saannin varmistaminen sekä ruoan säilöminen.

Pitkään säilyviä ruokia

Vuoden ruokavarastoon kannattaa valita vain sellaisia ruokia, joiden säilyvyys on jopa 30 vuotta oikein pakattuna ja kuivassa, viileässä paikassa säilytettynä. Mitä korkeammassa lämpötilassa ruoka säilytetään, sitä nopeammin se menee pilalle.

Oheisessa taulukossa on listattuna ruoka-aineita, joiden säilyvyys on tutkitusti pitkä.

Ruoka Säilyvyys
(vuotta)
Vehnänjyvä 30+
Valkoinen riisi 30+
Maissi 30+
Sokeri 30+
Pintopavut 30
Kaurahiutale 30
Pasta 30
Perunahiutale 30
Omenalastu 30
Rasvaton maitojauhe 20
Kuivattu porkkana 20
Jauho (valkoinen) 10

Näiden ruoka-aineiden lisäksi pitkään säilyviä tuotteita ovat myös suola, ruokasooda sekä C-vitamiini tablettimuodossa. Kuitenkin esimerkiksi ruokaöljyt täytyy käyttää 1-2 vuoden kuluessa.

Kuivat ruoka-aineet, jotka eivät säily pitkään

Joidekin kuivien ruoka-aineiden säilyvyys on yllättävän heikko. Säilyvyysongelma voi johtua liian korkeasta kosteuspitoisuudesta, rasvoista tai jostakin muusta syystä.

Näitä ovat esimerkiksi:

 • ohrahelmi
 • kuivaliha
 • kokomunajauhe
 • täysjyvävilja
 • pähkinät
 • granola
 • ruskea riisi
 • fariinisokeri
 • kuivatut hedelmät ja vihannekset

Ravintoaineiden saanti

Säilytettäessä ruokaa pidempään maun lisäksi myös ruoan ravintoarvot heikkenevät.

Välttämättömät aminohapot

Yksittäiset kasviproteiinilähteet soijaa lukuunottamatta eivät täytä välttämättömien aminohappojen tarvetta. Tietyt perinteiset ruoka-aineiden yhdistelmät kuten maissi ja pavut tai riisi ja pavut sisältävät riittävän määrän ihmiselle välttämättömiä aminohappoja.

Mikäli ihminen ei saa ruokavaliostaan jotakin välttämättömistä aminohapoista, proteiinisynteesi estyy, riippumatta muiden aminohappojen saatavuudesta. Proteiinivaje vaikuttaa kaikkiin elimiin sekä moniin kehon järjestelmiin. Proteiinivaje vaikuttaa lasten aivojen kehitykseen, immuunijärjestelmän toimintaan, tulehdusherkkyyteen, munuaisten toimintaan sekä suoliston limakalvoon.

Oheisessa taulukossa on listattu eri proteiinin lähteiden rajoittavat aminohapot.

Proteiinin lähde Rajoittava aminohappo
Vehnä lysiini
Riisi lysiini
Maissi lysiini ja tryptofaani
Palkokasvit metioniini/kysteiinipari ja tryptofaani
Muna, kana,  maito ei mikään

Pelkästään riisiä syömällä ihminen voisi saada liian vähän lysiinia. Pelkästään papuja syömällä taas metioniinin määrä voisi jäädä liian pieneksi. Yhdessä riisi ja papu muodostavat hyvälaatuisen (engl. complete) proteiinin.

Yhdistämällä esimerkiksi palkokasveja ja täysjyväviljaa voidaan turvata välttämättömien aminohappojen saanti.

Pitkään varastoitavan ruoan säilytys

Vuoden ruokavaraston rakentaessa täytyy miettiä täysin eri tasolla myös ruoan säilyttämistä.

Pitkäaikaisesti varastoitava ruoka tulisi säilyttää:

 • kuivassa
 • viileässä
 • valolta suojattuna
 • tuhoeläimiltä suojattuna

Lisäksi ruoka-aineesta riippuen ruoasta voidaan haluta poistaa happi.

Ruoka säilyy yleensä paremmin prosessoimattomana. Kahvinpavut säilyvät pidempään kuin jauhettu kahvi, viljanjyvät pidempään kuin jauhot ja kokonaiset lihapalat paremmin kuin jauheliha.

Kotiin kannattaakin tällöin hankkia käsikäyttöiset viljan kotitarvemyllyt, kahvimyllyt sekä lihamylly.

Ruoan säilytyspaikka

Ruoka-aineesta riippuen parhaita säilytyspaikkoja ovat erillinen ruokakomero, kellari sekä maakellari. Maakellaria käytettäessä kellarin lämpötilan ja kosteuden tulee pysyä oikeana läpi vuoden.

Ruoan pakkaaminen ja purkittaminen

Mormonikirkko suosittelee pitkäaikaiseen ruoan varastointiin PETE tai PET -muovia, foliopusseja sekä ruoan purkittamista.

Tyhjiöpakkaamisessa tulee huomioida että liian kosteita elintarvikkeita ei saa säilyttää pakkauksessa, josta on poistettu happi. Tyhjiöpakatut ja hapettomat pakkaukset ovat otollinen kasvualusta clostridium botulinum -bakteerille. Tämän vuoksi esimerkiksi tyhjiöpakatussa kalassa, hunajassa ja itse tehdyissä säilykkeissä on botulismin vaara.

Ruoan kosteusprosentin tulisi olla pitkäaikaissäilytyksessä aina alle 10 %.

Esimerkki vuoden ruokavarastosta

Tämä blogijuttu pohjautuu hyvin pitkälti Mormonikirkon ohjeisiin. Koska mormonien opetuksiin kuuluu rakentaa kotiin vähintään kolmen kuukauden kotivara ja mielellään pidempikin, heille on syntynyt vuosikymmenien kokemus ruoan pitkäaikaisesta säilyttämisestä.

Mormonikirkon suositus pitkän aikavälin ruokavaraston perusraaka-aineiksi on 11,5 kiloa vehnää, valkoista riisiä tai muita viljoja sekä 2,5 kiloa kuivattuja papuja aikuista kohden kuukaudessa.

Muita pitkän aikavälin ruokavarastoon sopivia ruokatarvikkeita ovat esimerkiksi vilja, riisi, pasta, kaura, pavut sekä perunat.

Alla olevassa taulukossa on esimerkki tarkemmasta vuoden ruokavarastosta yhdelle henkilölle. Taulukon lähteenä on Brigham Young -yliopiston ravitsemustieteen laitos.

Alla kuvtatun pitkäaikaisen ruokavaraston raaka-aineet säilyvät syömäkelpoisina pääasiassa 30 vuotta.

Ruoka-aine (pitkäaikainen varasto) Määrä per henkilö per vuosi
Vilja (vaihdettavissa keskenään esim. vehnä riisiin)
    Vehnä 24 x 5 kg
    Riisi, valkoinen 12 x 5 kg
    Kaurahiutale 6 x 5 kg
    Pasta (makaroni tai spagetti) 6 x 5 kg
Palkokasvit (pavut, halkaistut herneet, linssit) 12 x 5 kg
Maitojauhe, rasvaton 12 x 5 kg
Sokeri (tai vastaava) 12 x 5 kg
Omenalohko, kuivattu 6 x 5 kg
Perunahiutaleet 12 x 5 kg
Porkkana, kuivattu 3 x 5 kg
Sipuli, kuivattu 1 x 5 kg
Suola, jodioitu 4 kg
Ruokasooda 0,5 kg
Leivinjauhe 1 kg
C-vitamiini (90 mg) 365 tablettia

Pitkän ajan ruokavaraston lisäksi tarvitaan joitakin ruoka-aineita, joiden säilyvyys on lyhyempi. Näitä ruoka-aineita täytyy käyttää jatkuvasti FIFO-periaatteella.

Ruoka-aine (lyhytaikainen varasto) Määrä per henkilö per vuosi
Rasvat ja öljyt (vaihdettavissa keskenään, laajempi valikoima vähentää pilaantumisriskiä)
    Ruoanlaitto- ja salaattiöljyt (esim. Soija, oliivi) 8 litraa
    Paistoöljyt 4-5 kg
    Voi ja margariini (pakastimessa) 3 kg
    Majoneesi ja salaatinkastike 3 litraa
    Maapähkinävoi 3 kg
Vitaminoitu hedelmäjuomajauhe (tai monivitamiini) 15 kg
Mausteet, makeutusaineet, liemikuutiot, maustekastikkeet (tarpeen mukaan)
Kokomunajauhe (leivontaan) 10 kg
Kuivahiiva 1 kg

Näiden lisäksi voidaan varastoida muita makeutusaineita kuten hunajaa, fariinisokeria, hilloja, marmeladia ja siirappia.

Mahdollisuuksien mukaan voidaan käyttää myös purkitettuja tai kuivattuja hedelmiä, maakellarissa säilytettyjä vihanneksia sekä erilaisia pakastettuja, kuivattuja tai purkitettuja lihoja. Nämä tuovat ruokavalioon vaihtelua sekä parantavat ruoan ravintoarvoja. Näitä ei kuitenkaan ole laskettu mukaan varsinaiseen vuoden ruokavarastoon.

Varsinaisten raaka-aineiden lisäksi tarvitaan lisäksi ruoanvalmistusvälineet. Tärkeimmät ovat purkinavaajat, viljamylly sekä reseptejä, jotka käyttävät vain varastoituja raaka-aineita.

Juoma- ja käyttövesi

Ruoan lisäksi vuoden kotivarassa tulee huomioida puhtaan veden saatavuus. Yksi henkilö tarvitsee ravinnoksi, ruoanlaittoon sekä perushygienian ylläpitämiseksi vettä 15 litraa vuorokaudessa.

Tämä voi tarkoittaa joko omaa kaivoa tai maanalaista 30 000 litran vesisäiliötä. Yksi ratkaisu on rakentaa joko talon sisälle tai pihalle uima-allas.

Koska tarvittavan vesimäärän varastointi on hankalaa, tulisi käytössä olla tapa puhdistaa vettä. Yksinkertaisimmillaan veden puhdistaminen tapahtuu lisäämällä veteen klooria. Muita vaihtoehtoja ovat veden suodattaminen (esim. Berkey) sekä käänteisosmoosilaitteistot.

Vaihtoehtona omavaraistalous

Vuoden ruokavaraston rakentamisen sijasta tai sen tukena on oman ruokaomavaraisuuden kasvattaminen.

Lue lisää